Giải bài tập trang 166 SGK Toán 3: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị tiếp theo

66 9.893

Giải bài tập trang 166 SGK Toán 3: Bài Toán liên quan đến rút về đơn vị với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em nắm được cách giải các bài toán có liên quan đến rút đơn vị, kỹ năng tính nhanh, chính xác loại toán này. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết hướng dẫn giải bài Bài toán liên quan đến rút về đơn vị – SGK toán 3 (bài 1, 2, 3 trang 166/SGK Toán 3) mà VnDoc.com chuẩn bị dưới đây.

Giải Toán lớp 3 trang 166 bài Toán liên quan đến rút về đơn vị

Giải Toán lớp 3 trang 166 bài 1: Có 40 kg đường đựng đều trong 8 túi. Hỏi 15 kg đường đựng trong mấy túi như thế?

Hướng dẫn giải

Mỗi túi đựng được số kg đường là:

40 : 8 = 5 kg

15 kg đường đựng được trong số túi là:

15 : 5 = 3 túi

Đáp số: 3 túi

Giải Toán lớp 3 trang 166 bài 2: Cứ 4 cái áo như nhau cần 24 cúc áo. Hỏi 42 cúc áo thì dùng cho mấy cái áo như thế?

Hướng dẫn giải

Mỗi áo cần số cúc là: 24 : 4 = 6 cúc

42 cúc áo thì dùng cho số áo là: 42 : 6 = 7 cái áo

Đáp số 7 cái áo

Giải Toán lớp 3 trang 166 bài 3: Cách làm nào đúng cách làm nào sai?

  Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Hướng dẫn giải

a) Đ

b) Đ

c) Đ

d) Đ 

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 167 SGK Toán 3: Luyện tập

Ngoài giải bài tập Toán 3, VnDoc còn hướng dẫn bạn giải vở bài tập Toán 3 để các bạn học tốt môn học này hơn. Mời các bạn tham khảo.

Đánh giá bài viết
66 9.893
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm