Giải bài tập trang 168 SGK Toán 3: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 168 SGK Toán 3: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 168 SGK Toán 3: Luyện tập chung bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK. Lời giải hay bài tập Toán 3 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập có lời văn, các phép tính cộng trừ nhân chia với số có 5 chữ số. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài tập trang 167, 168 SGK Toán 3: Luyện tập tiếp theo

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung – SGK toán 3 (bài 1, 2, 3, 4 trang 168/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

a) (13829 + 20718) x 2

b) 14523 – 24964 : 4

c) (20354 – 9638) x 4

d) 97012 – 21506 x 4

Hướng dẫn giải

a) (13829 + 20718) x 2 = 34547 x 2 = 69094

b) 14523 – 24964 : 4 = 10716 x 4 = 42864

c) (20354 – 9638) x 4 = 14523 – 6241 = 8282

d) 97012 – 21506 x 4 = 97012 – 86024 = 10988

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Mỗi tuần lễ Hường học 5 tiết toán, cả năm học có 175 tiết toán. Hỏi cả năm học Hường học bao nhiêu tuần lễ?

Hướng dẫn giải

Số tuần lễ Hường học trong cả năm là:

175 : 5 = 35 (tuần)

Đáp số 35 tuần

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tổ trưởng một tổ sản xuất đã nhận 75000 đồng tiền thưởng và chia đều cho 3 người trong tổ. Hỏi 2 người thì nhận được bao nhiêu tiên thưởng?

Hướng dẫn giải

Mỗi người nhận số tiền là:

7500 : 3 = 2500 (đồng)

Hai người nhận số tiền là:

2500 x 2 = 50000 (đồng)

Đáp số: 50000 (đồng)

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Một hình vuông có chu vi 2dm 4cm. Hỏi hình vuông đó có diện tích bằng bao nhiêu xăng – ti – mét vuông?

Hướng dẫn giải

2dm 4cm = 24cm

Cạnh hình vuông bằng:

24 : 4 = 6 (cm)

Diện tích hình vuông là:

6 x 6 = 36 (cm2)

Đáp số: 36 (cm2)

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 169 SGK Toán 3: Ôn tập các số đến 100 000

Đánh giá bài viết
87 13.483
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm