Giải bài tập trang 17, 18 SGK Toán 3: Luyện tập chung chương 1

Giải bài tập trang 17, 18 SGK Toán 3: Luyện tập chung chương 1

Giải bài tập trang 17, 18 SGK Toán 3: Luyện tập chung chương 1 tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 3, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Giải bài tập trang 13, 14, 15, 16 SGK Toán 3: Xem đồng hồ

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 trang 17 SGK Toán 3: Luyện tập

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Giải bài tập trang 17, 18 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

+ Đồng hồ A chỉ 6 giờ 15 phút.

+ Đồng hồ B chỉ 2 giờ 15 rưỡi.

+ Đồng hồ C chỉ 9 giờ kém 5 phút.

+ Đồng hồ D chỉ 8 giờ.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Giải toán theo tóm tắt sau:

Có: 4 thuyền

Mỗi thuyền: 5 người

Tất cả: ...người?

Hướng dẫn giải

Số người ở trong 4 thuyền là:

5 × 4 = 20 (người)

Đáp số: 20 người

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Đã khoanh vào 1/3 số quả cam trong hình nào?

Giải bài tập trang 17, 18 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

a) Đã khoanh vào 1/3 số quả cam trong hình 1 (có 3 hàng như nhau, đã khoanh vào 1 hàng)

b) Đã khoanh vào 1/2 số bông hoa trong hình 3 và hình 4

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Điền dấu < , > = vào ô dưới đây

4 ×7 ... 4 × 6

4 × 5... 5 × 4

16 : 4 .. 16 : 2

Hướng dẫn giải

+ 4 × 7 > 4 × 6 (Hai phép nhân có cùng một thừa số, phép nhân nào có thừa số còn lại lớn hơn thì tích của phép nhân đó lớn hơn).

+ 4 × 5 = 5 × 4 (Đổi chỗ thừa số trong một tich thì tích không thay đổi).

+ 16 : 4 < 16 : 2 (Hai phép chia có cùng số bị chia, phép chia nào có số chia lớn hơn thì thương sẽ bé hơn).

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 trang 18 SGK Toán 3: Luyện tập chung

Bài 1 trang 18 SGK Toán 3 – Luyện tập chung

Đặt tính rồi tính:

a) 415 + 415 b) 234 + 432 c) 162 + 370

536 – 156 652 – 126 728 – 245

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Giải bài tập trang 17, 18 SGK Toán 3

Bài 2 trang 18 SGK Toán 3 – Luyện tập chung

Tìm x

a) x × 4 = 32

b) x : 8 = 4

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

a) x × 4 = 32

x = 32 : 4

x = 8

b) x : 8 = 4

x = 4 × 8

x = 32

Bài 3 trang 18 SGK Toán 3 – Luyện tập chung

Tính

a) 5 × 9 + 27

b) 80 : 2 – 13

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

a) 5 × 9 + 27 = 45 + 27 = 72

b) 80 : 2 – 13 = 40 – 13 = 27

Bài 4 trang 18 SGK Toán 3 – Luyện tập chung

Thùng thứ nhất có 125l dầu, thùng thứ hai có 160l dầu. Hỏi thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất bao nhiêu lít dầu?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất số lít dầu là:

160 – 125 = 35 (l)

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 19, 20 SGK Toán 3: Bảng nhân 6 - Luyện tập

Đánh giá bài viết
52 16.741
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm