Giải bài tập trang 170, 171 SGK Toán 3: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000

Giải bài tập trang 170, 171 SGK Toán 3: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000

Giải bài tập trang 170, 171 SGK Toán 3: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000 gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài cộng trừ nhân chia trong phạm vi 100000, bài Toán có lời văn. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập trang 170 SGK Toán 3: Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000 – SGK toán 3 (bài 1, 2, 3 trang 170, 171/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm

a. 50000 + 20000 b. 25000 + 3000

80000 – 40000 42000 – 2000

c. 20000 x 3 d. 120000 x 2

60000 : 2 36000 : 6

Hướng dẫn giải

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

a. 50000 + 20000 = 70000 b. 25000 + 3000 = 28000

80000 – 40000 = 40000 42000 – 2000 = 40000

c. 20000 x 3 = 60000 d. 120000 x 2 = 24000

60000 : 2 = 30000 36000 : 6 = 6000

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính

a) 39178 + 25706 b) 86271 – 43954 c) 412 x 5 d) 25968 : 6

58427 + 40753 26883 – 7826 6247 x 2 36296 : 8

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 170, 171 SGK Toán 3

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Một kho hàng có 8000 bóng đèn, lần đầu chuyển đi 3800 bóng đèn, lần sau chuyển đi 26000 bóng đèn. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu bóng đèn? (giải bằng hai cách khác nhau).

Hướng dẫn giải

Cách 1: Số bóng đèn còn lại sau khi chuyển lần đầu:

80000 – 38000 = 42000 (bóng đèn)

Số bóng đèn còn lại sau khi chuyển lần hai:

42000 – 26000 = 16000 (bóng đèn)

Cách 2: số bóng đèn đã chuyển đi tất cả là:

38000 + 26000 = 64000 (bóng đèn)

Số bóng đèn còn lại sau khi chuyển lần hai:

80000 – 64000 = 16000 (bóng đèn)

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 171 SGK Toán 3: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000 (tiếp theo)

Đánh giá bài viết
37 6.434
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm