Giải bài tập trang 171 SGK Toán 2: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo)

Giải bài tập trang 171 SGK Toán 2: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo)

Giải bài tập trang 171 SGK Toán 2: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập các phép cộng trừ Toán lớp 2, ôn tập ôn thi cuối năm. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập trang 170 SGK Toán 2: Ôn tập về phép cộng và phép trừ

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 171 SGK Toán 2: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171/SGK Toán 2)

Bài 1: Tính nhẩm:

500 + 300 =            400 + 300 =          700 + 100 =

800 - 500 =            600 - 400 =           800 - 700 =

800 - 300 =            600 - 200 =           800 -100 =

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 65 + 29             55 + 45;             100 - 72

b) 345 + 422           674 - 353            517 + 360

Bài 3: An cao 165cm, em thấp hơn anh 33cm. Hỏi em cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài 4: Đội Một trồng được 530 cây, đội Hai trồng được nhiều hơn đội Một 140 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây?

Bài 5: Tìm x:

a) x - 32 = 45

b) x + 45 = 79

Hướng dẫn giải

Bài 1:

500 + 300 = 800         400 + 300 = 700        700 + 100 = 800

800 - 500 = 300          600 - 400 = 200        800 - 700 = 100

800 - 300 = 500         600 - 200 = 400         800 -100 = 700

Bài 2:

a)

Giải bài tập trang 171 SGK Toán 2

b)

Giải bài tập trang 171 SGK Toán 2

Bài 3:

Chiều cao của em là:

165 - 32 = 132 (cm)

Đáp số: 132cm

Bài 4:

Số cây đội Hai trồng được là:

530 + 140 = 670 (cây)

Đáp số : 670 cây

Bài 5:

a) x - 32 = 45

x = 45 + 32

x = 77

b) x + 45 = 79

x  = 79 - 45

x = 34

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 172 SGK Toán 2: Ôn tập về phép nhân và phép chia

Đánh giá bài viết
1 291
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm