Giải bài tập trang 171 SGK Toán 3: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000 (tiếp theo)

27 7.006

Giải bài tập trang 171 SGK Toán 3: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000 (tiếp theo)

Giải bài tập trang 171 SGK Toán 3: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000 gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài cộng trừ nhân chia trong phạm vi 100000, bài toán Tìm X, bài Toán có lời văn. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập trang 170, 171 SGK Toán 3: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000

Hướng dẫn giải bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000 tiếp – SGK toán 3 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK Toán lớp 3)

Tính nhẩm

a) 30000 + 40000 – 50000 =         b) 3000 x 2 : 3 =

80000 – (20000 + 30000) =         4800 : 8 x 4 =

80000 – 20000 – 30000 =                  4000 : 5 : 2 =

Hướng dẫn giải

a) 30000 + 40000 – 50000 =  20000

(nhẩm: 3 chục + 4 chục – 5 chục = 2 chục nghìn)

80000 – (20000 + 30000) =  30000

80000 – 20000 – 30000 = 30000

b) 3000 x 2 : 3 = 2000

4800 : 8 x 4 = 2400

4000 : 5 : 2 = 400

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK Toán lớp 3)

Đặt tính rồi tính

a) 4083 + 3269           b)  8763 – 2469

37246 + 1765            6000 – 879

c) 3068 x 4             d)  6047 x 5

40068 : 7               6004 : 5

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 171 SGK Toán 3

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tìm x

a) 1999 + X = 2005

b) X x 2 = 3998

Hướng dẫn giải

a) 1999 + X = 2005

X = 2005 – 1999

X = 6

b) X x 2 = 3998

X = 3998 : 2

X = 1999

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Mua 5 quyển sách cùng loại phải trả 28500 đồng. Hỏi mua 8 quyển sách như thế phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải

Giá tiền mỗi quyển sách là:

28500 : 5 = 5700 (đồng)

Số tiền mua 8 quyển sách là:

5700 x 8 = 45600 (đồng)

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Xếp hình theo mẫu

 Giải bài tập trang 171 SGK Toán 3

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 172 SGK Toán 3: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000 (tiếp theo)

Đánh giá bài viết
27 7.006
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm