Giải bài tập trang 171 SGK Toán 5: Luyện tập

Giải bài tập trang 171 SGK Toán 5: Luyện tập bao gồm lời giải chi tiết cho từng bài tập SGK. Lời giải hay bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập nắm chắc các dạng bài tập có nội dung hình học, bài toán tỉ số phần trăm, bài toán về chuyển động đều. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết hướng dẫn giải bài Luyện tập – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3, 4 trang 171/SGK Toán 5).

Giải bài tập Toán 5 trang 171 câu 1

Câu 1: Trên hình bên, diện tích của hình tứ giác ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC là 13,6cm2. Tính diện tích của hình tứ giác ABCD, biết tỉ số diện tích của hình tam giác BEC và diện tích hình tứ giác ABED là 2/3.

Giải bài tập trang 171 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải:

Theo đề bài ta có sơ đồ:

Giải bài tập trang 171 SGK Toán 5

Theo sơ đồ, diện tích hình tam giác BEC là:

13,6 : (3 – 2) x 2 = 27,2 (cm2)

Diện tích hình tứ giác ABED là: 27,2 + 13,6 = 40,8 (cm2)

Diện tích hình tứ giác ABCD là: 40,8 + 27,2 = 68 (cm2)

Đáp số: 68cm2

Giải bài tập Toán 5 trang 171 câu 2

Câu 2: Lớp 5A có 35 học sinh. Số học sinh nam bằng 3/4 số học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ hơn số học sinh nam là bao nhiêu em?

Hướng dẫn giải:

Theo đề bài ta có sơ đồ:

Giải bài tập trang 171 SGK Toán 5

Theo sơ đồ, số học sinh nam của lớp 5A là:

35 : (3 + 4) x 3 = 15 (học sinh).

Số học sinh nữ của lớp 5A là:

35 – 15 =20 (học sinh).

Số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là:

20 – 15 = 5 (học sinh)

Đáp số: 5 học sinh.

Giải bài tập Toán 5 trang 171 câu 3

Câu 3: Một ô tô đi được 100km thì tiêu thụ 12l xăng. Ô tô đó đã đi được quãng đường 75km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?

Hướng dẫn giải:

Ô tô đi 1km thì tiêu thụ hết:

12 : 100 = 0,12 (lít)

Ô tô đi 75 km thì tiêu thụ hết:

0,12 x 75 = 9 (lít)

Đáp số: 9 lít xăng

Giải bài tập Toán 5 trang 171 câu 4

Câu 4: Hình bên là biểu đồ cho biết tỉ lệ xếp loại học lực của học sinh khối 5 Trường Tiểu học Thắng lợi. Tính số học sinh mỗi loại, biết số học sinh xếp loại học lực khá là 120 học sinh.

Giải bài tập trang 171 SGK Toán 5

HƯỚNG DẪN GIẢI

Số phần trăm học sinh khá khối 5 của trường Thắng Lợi là:

100% – (25% + 15%) = 60%

Số học sinh toàn khối 5 của trường là:

120 : 60 x 100 = 200 (học sinh)

Số học sinh giỏi khối 5 của trường là:

200 x 25 : 100 = 50 (học sinh)

Số học sinh trung bình khối 5 của trường là:

200 x 15 : 100 = 30 (học sinh)

Đáp số: Giỏi: 50 học sinh; Khá: 120 học sinh; TB: 30 học sinh.

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 171, 172 SGK Toán 5: Luyện tập (tiếp theo)

Ngoài giải bài tập SGK, VnDoc còn cung cấp lời giải vở bài tập Toán 5 để các bạn tham khảo. Để học tốt môn Toán lớp 5, mời các bạn cùng xem bài Giải vở bài tập Toán 5 bài 165: Luyện tập một số dạng bài toán đã học

Đánh giá bài viết
352 62.520
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm