Giải bài tập trang 172, 173 SGK Toán 4: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

227 43.641

Giải Toán lớp 4 trang 172, 173: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập nắm chắc các dạng bài tập quy đổi đại lượng về độ dài, dạng Toán có lời văn. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết Hướng dẫn giải bài Ôn tập Đại lượng(Tiếp theo) – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3, 4 trang 172 – 173/SGK Toán 4).

Giải Toán lớp 4 trang 172 bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 m2 = ...m2                  1 km2 = ... m2

1 m2 = ... cm2                 1 dm2 = ... cm2

Đáp án:

Các em điền như sau:

1 m2 = 100 dm                   1 km2 = 1000000 m2

1 m2 = 10000 cm                 1 dm2  = 100 cm2

Giải Toán lớp 4 trang 172 bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 15 m2 = ... cm2                    1/10 m2 = ... dm2

103 m2 = ... dm2                      1/10 dm2 = ... cm2

2110 dm2 = ... cm2                     1/10 m2 = ... cm2

b) 500 cm2 = ... dm2                    1cm2 = ... dm2

1300 dm2 = ... m2                     1 dm2 = ... m2

60000 cm2 = ... m                     1 cm= ... m2

c) 5m2 9dm2 = ... m2                   700 dm2 = ... m2

8 m2 50 cm2 = ...                     50000 cm2 = ... m2

Đáp án:

a) 15 m2 = 150000 cm2                 1/10 m2 = 10 dm2

103 m2 = 10300 dm                  1/10 dm2 = 10 cm2

2110 dm2 = 211000 cm2                1/10 m2 = 1000 cm2

b) 500 cm2 = 5 dm2                     1cm2 = 1/100 dm2

1300 dm2 =13 m2                     1 dm2 = 1/100 m2

60000 cm2 = 6 m2                     1 cm2 = 1/10000 m2

c) 5m2 9dm2 = 509 dm                700 dm2 = 7 m2

8 m2 50 cm= 80050 cm2              50000 cm2 = 5 m2

Giải Toán lớp 4 trang 173 bài 3: Điền dấu > ; < ; =

2 m5 dm2 ... 25 dm              3 m2 99 dm2 ... 4 m2

3 dm2 5cm2 ... 305 cm2               65 m2 ... 6500 dm2

Đáp án:

2 m2 5 dm2 > 25 dm              3 m2 99 dm2 < 4 m2

3 dm2 5cm2 = 305 cm2               65 m2 = 6500 dm2

Giải Toán lớp 4 trang 173 bài 4

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 64m và chiều rộng 25m. Trung bình cứ 1m2 ruộng thì thu hoạch được 1/2 kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Đáp án:

Diện tích thửa ruộng là:

64 x 25 = 1600 (m2)

Số thóc thu hoạch trên thửa ruộng là:

1/2 x 1600 = 800 (kg)

Đổi: 800 kg = 8 tạ 

Đáp số: 8 tạ thóc

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 173 SGK Toán 4: Ôn tập về hình học

Ngoài giải bài tập Toán 4 SGK, VnDoc còn cung cấp lời giải vở bài tập Toán 4 để các bạn tham khảo. Mời các bạn cùng xem lời Giải vở bài tập Toán 4 bài 166: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo).

Đánh giá bài viết
227 43.641
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm