Giải bài tập trang 176 SGK Toán 3: Ôn tập về giải Toán

20 4.673

Giải bài tập trang 176 SGK Toán 3: Ôn tập về giải Toán

Giải bài tập trang 176 SGK Toán 3: Ôn tập về giải Toán với đáp án và hướng dẫn giải tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em học sinh nắm được kiến thức ôn tập các dạng bài tập về giải Toán, ôn thi cuối học kì 2. Sau đây mời các em học sinh cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập trang 174, 175 SGK Toán 3: Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài Ôn tập về giải Toán – SGK toán 3 (bài 1, 2, 3, 4 trang 176/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Hai năm trước đây số dân của một xã là 5236 người, năm ngoái số dân của xã tăng thêm 87 người, năm nay tăng thêm 75 người. Tính số dân của xã năm nay.

Hướng dẫn giải

Cách 1: Số dân của xã năm ngoái là:

5236 + 87 = 5323 (người)

Số dân của xã năm nay là:

5323 + 75 = 5398 người)

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Một cửa hàng có 1245 cái áo, cửa hàng đã bán 1/3 số áo. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu cái áo?

Hướng dẫn giải

Số áo đã bán là:

1245 : 3 = 415 (cái áo)

Số áo còn lại là:

1245 – 415 = 830 (cái áo)

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Theo kế hoạch, một tổ công nhân phải trồng 20500 cây, tổ đã trồng 1 : 5 số cây. Hỏi theo kế hoạch, tổ đó còn phải trồng bao nhiêu cây nữa?

Hướng dẫn giải

Số cây đã trồng là:

20500 : 5 = 4100 (cây)

Số cây còn phải trồng theo kế hoạch là:

20500 – 4100 = 16400 (cây)

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Điền Đ hoặc S

a) 96 : 4 x 2 = 24 x 2 = 48

b) 96 : 4 x 2 = 96 : 8 = 12

c) 96 : (4 x 2 ) = 96 : 8 = 12

Hướng dẫn giải

a) Đúng

b) Sai

c) Đúng

Hướng dẫn giải bài Ôn tập về giải Toán (tiếp theo) – SGK toán 3 (bài 1, 2, 3, 4 trang 176/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Một sợi dây dài 9135cm được cắt thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất dài bằng 1/7 chiều dài sợi dây. Tính chiều dài mỗi đoạn dây?

Hướng dẫn giải

Độ dài đoạn dây thứ nhất là:

9135 : 7 = 1305 (cm)

Độ dài đoạn dây thứ hai là:

9135 – 1305 = 7830 (cm)

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Người ta dự định chuyển 15700 kg muối lên miền núi bằng xe tải chở đều nhau, đợt đầu có 2 xe đã lên đường. Hỏi đợt đầu chở được bao nhiêu kilogam muối?

Hướng dẫn giải

Mỗi xe tải chở được số kilogam muối là:

15700 _: 5 = 3140 (kg)

Đợt đầu đã chuyển số kilogam muối là:

3140 x 2 = 6280 (kg)

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Có 42 cái cốc như nhau được xếp vào 7 hộp. Hỏi có 4572 các cốc cùng loại thì xếp được vào bao nhiêu hộp như thế?

Hướng dẫn giải

Số cốc đựng trong mỗi hộp là:

42 : 7 = 6 (cốc)

Số hộp để đựng hết 4572 cốc là:

4572 : 6 = 762 (hộp)

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Biểu thức 4 + 16 x 5 có giá trị là:

A. 100   B. 320      C. 84   D. 94

b) Biểu thức 24 : 4 x 2 có giá trị là:

A. 3 B. 12             C. 4           D. 48

Hướng dẫn giải

a) Phải khoanh vào chữ C: 24

b) Phải khoanh vào chữ B: 12

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 177 SGK Toán 3: Luyện tập chung

Đánh giá bài viết
20 4.673
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm