Giải bài tập trang 176 SGK Toán 5: Luyện tập chung (tiếp)

190 49.853

Giải bài tập trang 176 SGK Toán 5: Luyện tập chung (tiếp theo) bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK. Lời giải hay bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập toàn bộ hệ thống chương trình Toán học lớp 5, ôn thi học kì 2 hiệu quả. Sau đây mời các em cùng tham khảo hướng dẫn giải bài Luyện Tập Chung – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3, 4 trang 176/SGK Toán 5) mà VnDoc đã chuẩn bị.

Giải Toán lớp 5 trang 176 bài 1

Câu 1: Tính

a) 683 x 35

1954 x 425 

2438 x 306 

Giải bài tập SGK Toán 5

c) 36,66 : 7,8

15,7 : 6,28

27,63 : 0,45

d) 16 giờ 15 phút : 5

14 phút 36 giây : 12.

Hướng dẫn giải:

a) 683 x 35 = 23905

1954 x 425 = 830450

2438 x 306 = 746028

Giải bài tập SGK Toán 5

Giải bài tập SGK Toán 5

Giải Toán lớp 5 trang 176 bài 2

Câu 2: Tìm x:

Giải bài tập SGK Toán 5

Hướng dẫn giải:

a) 0,12 x X = 6

X = 6 : 0,12

X = 50.

b) x : 2,5 = 4

x = 4 x 2,5

x = 10.

c) 5,6 : x = 4

x = 5,6 : 4

x = 1,4

d) X x 0,1 = 2/5

Giải bài tập SGK Toán 5

Giải Toán lớp 5 trang 176 bài 3

Câu 3: Trong ba ngày một cửa hàng bán được 2400kg đường. Ngày thứ nhất bán được 35% số đường đó, ngày thứ hai bán được 40% số đường đó. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki -lô-gâm đường?

Hướng dẫn giải:

Số ki-lô-gam đường cửa hàng đó đã bán trong ngày đầu là:

2400 x 35 : 100 = 840 (kg)

Số ki-lô-gam đường cửa hàng đó đã bán trong ngày thứ hai là:

2400 x 40 : 100 = 960 (kg)

Số ki-lô-gam đường cửa hàng đó đã bán trong ngày thứ ba là:

2400 – (840 + 960) = 600 (kg)

Đáp số: 600kg đường.

Giải Toán lớp 5 trang 176 bài 4

Câu 4: Một cửa hàng bán hoa quả (trái cây) thu được 1 800 000 đồng. Tính ra số tiền lãi bằng 20% số tiền mua. Hỏi tiền vốn để mua số hoa quả đó là bao nhiêu đồng

HƯỚNG DẪN GIẢI

Coi số tiền mua là 100%. số tiền bán hàng:

100 % + 20% = 120% (số tiền mua)

Số tiền vốn để mua số hoa quả đó là:

1 800 000 : 120% = 1 500 000 (đồng)

Đáp số: 1 500 000 (đồng)

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 176, 177 SGK Toán 5: Luyện tập chung (tiếp)

Ngoài giải bài tập Toán 5 trong SGK, VnDoc còn cung cấp lời giải vở bài tập Toán 5 để các bạn tham khảo. Để học tốt Toán 5, mời các bạn cùng xem bài Giải vở bài tập Toán 5 bài 170: Luyện tập chung

Đánh giá bài viết
190 49.853
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm