Giải bài tập trang 177 SGK Toán 3: Luyện tập chung

20 4.130

Giải bài tập trang 177 SGK Toán 3

Giải bài tập trang 177 SGK Toán 3: Luyện tập chung với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập lại Toàn bộ hệ thống và các dạng bài tập đã học trong phạm vi SGK Toán 3, ôn thi học kì 2 hiệu quả. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài tập trang 176 SGK Toán 3: Ôn tập về giải Toán

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung – SGK toán 3 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177/SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết các số

Bảy mươi sáu nghìn hai trăm bốn mươi lăm

Năm mươi mốt nghìn tám trăm linh bảy

Chín mươi nghìn chín trăm

Hai mươi hai nghìn không trăm linh hai

Hướng dẫn giải

Các số lần lượt là: 76245; 51807; 90900; 2202

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính

a) 54287 + 29508      b) 4508 x 3

78362 – 24935        34625 : 5

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 177 SGK Toán 3

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Giải bài tập trang 177 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Đồng hồ A chỉ 10 giờ 28 phút

Đồng hồ B chỉ 2 giờ kém 10 phút hoặc 1 giờ 50 phút

Đồng hồ C chỉ 6 giờ 34 phút hoặc 7 giờ kém 26 phút

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Tính

a) (9 + 6) x 4 =

9 + 6 x 4 =

b) 28 + 21 : 7 =

(28 + 21) : 7 =

Hướng dẫn giải

a) (9 + 6) x 4 = 15 x 4 = 60

9 + 6 x 4 = 9 + 24 = 33

b)  28 + 21 : 7 = 28 + 3 = 31

(28 + 21) : 7 = 49 : 7 = 7

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Mua 5 đôi dép cùng loại phải trả 92500 đồng. Hỏi mua 3 dôi dép như thế phải trả bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải

Giá tiền mỗi đôi dép là:

92500 : 5 = 18500 (đồng)

Mua 3 đôi dép phải trả số tiền là:

18500 x 3 = 55500 (đồng)

Đáp số: 55500 (đồng)

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 178 SGK Toán 3: Luyện tập chung

Đánh giá bài viết
20 4.130
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm