Giải bài tập trang 18 SGK Toán 2: Luyện tập

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 18

Giải bài tập trang 18 SGK Toán 2: Luyện tập với đáp án chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập 9 cộng với một số. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Luyện tập SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 2 trang 18)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

9 + 4 =       9 + 3 =       9 + 2 =         6 + 9 =

9 + 6 =       9 + 5 =        9 + 9 =        5 + 9 =

9 + 8 =       9 + 7 =        9 + 1 =        2 + 9 =

Hướng dẫn giải

9 + 4 = 13        9 + 3 = 12       9 + 2 = 11       6 + 9 = 15

9 + 6 = 15       9 + 5 = 14        9 + 9 = 18       5 + 9 = 14

9 + 8 = 17       9 + 7 = 16        9 + 1 = 10        2 + 9 = 11

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 18

Hướng dẫn giải

 Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 18

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Điền dấu >, < hoặc = vào chỗ trống:

9 + 9 … 19       9 + 8 … 8 + 9            9 + 5 … 9 + 6

9 + 9 … 15       2 + 9 … 9 + 2            9 + 3 … 9 + 2

Hướng dẫn giải

9 + 9 < 19      9 + 8 = 8 + 9            9 + 5 < 9 + 6

9 + 9 > 15      2 + 9 = 9 + 2            9 + 3 > 9 + 2

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Trong sân có 19 con gà trống và 25 con gà mái. Hỏi trong sân có tất cả bao nhiêu con gà?

Tóm tắt

Gà trống: 19 con

Gà mái : 25 con

Có tất cả : … con?

Hướng dẫn giải

Số gà trong sân có tất cả là

19 + 25 = 44 (con gà)

Đáp số : 44 con gà

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lới đúng:

Trên hình vẽ có mấy đoạn thẳng?

 Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 18

A. 3 đoạn thẳng

B. 4 đoạn thẳng

C. 5 đoạn thẳng

D. 6 đoạn thẳng

Hướng dẫn giải

Khoanh vào chữ D.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 19 SGK Toán 2: 8 cộng với một số 8 + 5 

Đánh giá bài viết
2 932
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm