Giải bài tập trang 19, 20 SGK Toán 3: Bảng nhân 6 - Luyện tập

Giải bài tập trang 19, 20 SGK Toán 3: Bảng nhân 6 - Luyện tập

Giải bài tập trang 19, 20 SGK Toán 3: Bảng nhân 6 - Luyện tập sẽ giúp các em học sinh nắm được cách tự lập và học thuộc bảng nhân 6, ý nghĩa của phép nhân và giải bài toán bằng phép nhân. Sau đây mời các em tham khảo lời giải của từng bài tập SGK bảng nhân 6.

Giải bài tập trang 17, 18 SGK Toán 3: Luyện tập chung chương 1

Bài tập Toán lớp 3: Bảng nhân 6

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 19 SGK Toán 3: Bảng nhân 6

Bài 1 trang 19 SGK Toán 3 – Bảng nhân 6

Tính nhẩm:

6 × 4 = 24

6 × 6 = 36

6 × 8 = 48

 6 × 1 = 6

6 × 3 = 18

6 × 5 = 30

6 × 9 = 54

6 × 2 = 12

6 × 7 = 42

6 × 10 = 60

0 × 6 = 0

6 × 0 = 0

Bài 2 trang 19 SGK Toán 3 – Bảng nhân 6

Mỗi thùng có 6 lít dầu. Hỏi 5 thùng như thế có bao nhiêu lít dầu?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Số lít dầu của 5 thùng là:

6 × 5 = 30 ( lít)

Bài 3 trang 19 SGK Toán 3 – Bảng nhân 6

Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

6

12

18

 

36

 

 

 

60

Hướng dẫn giải

6

12

18

24

36

42

48

54

60

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 trang 20 SGK Toán 3: Luyện tập bảng nhân 6

Bài 1 trang 20 SGK Toán 3 – Luyện tập bảng nhân 

Tính

a)

6 × 5 =

6 × 7 =

6 × 9 =

6 × 10 =

6 × 8 =

6 × 6 =

6 × 2 =

6 × 3 =

6 × 4 =

b)

6 × 2 =

2 × 6 =

 3 × 6 =

6 × 3 =

6 × 6 =

5 × 6 =

Hướng dẫn giải

a)

6 × 5 = 30

6 × 7 = 42

6 × 9 = 36

6 × 10 = 60

6 × 8 = 48

6 × 6 = 36

6 × 2 = 12

6 × 3 = 18

6 × 4 = 24

b)

6 × 2 = 12

2 × 6 = 12

3 × 6 = 18

6 × 3 = 18

6 × 5 = 30

5 × 6 = 3

Có thể nhận xét: 6 × 2 = 2 × 6

3 × 6 = 6 × 3

6 × 5 = 5 × 6

Bài 2 trang 20 SGK Toán 3 – Luyện tập bảng nhân 6

Tính

a) 6 × 9 + 6

b) 6 × 5 + 29

c) 6 × 6 + 6

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

a) 6 × 9 + 6 = 54 + 6 = 60

b) 6 × 5 + 29 = 30 + 29 = 59

c) 6 × 6 + 6 = 36 + 6 = 42

Bài 3 trang 20 SGK Toán 3 – Luyện tập bảng nhân 6

Mỗi học sinh mua 6 quyển vở. Hỏi 4 học sinh mua bao nhiêu quyển vở?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Số quyển vở 4 học sinh mua là:

6 × 4 = 24 (quyển vở)

Bài 4 trang 20 SGK Toán 3 – Luyện tập bảng nhân 6

Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12; 18; 24; ..; ..;.. ;....

b) 18; 21; 24; ..; ..;.. ;....

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

a) 12; 18; 24; 36; 42; 48

b) 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 21, 22 SGK Toán 3: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số

Đánh giá bài viết
14 4.811
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm