Giải bài tập trang 21, 22 SGK Toán 3: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số

Giải bài tập trang 21, 22 SGK Toán 3: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số

Giải bài tập trang 21, 22 SGK Toán 3: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số được VnDoc tổng hợp 2 bài nhân số có hai chữ số với số có một chữ số không nhớ và có nhớ giúp các em học sinh hiểu được ý nghĩa của phép nhân, giải toán bằng phép nhân, giải toán có lời văn, cách đặt tính rồi tính nhân, tìm số bị chia chưa biết.

Giải bài tập trang 19, 20 SGK Toán 3: Bảng nhân 6 - Luyện tập

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 21 SGK Toán 3: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

Bài 1 trang 21 SGK Toán 3

Tính:

Giải bài tập trang 21, 22 SGK Toán 3

Bài 2 trang 21 SGK Toán 3

Đặt tính rồi tính:

a) 32 × 3 b) 42 × 2

11 × 6 13 × 3

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Giải bài tập trang 21, 22 SGK Toán 3

Bài 3 trang 21 SGK Toán 3

Mỗi hộp có 12 bút chì màu. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu bút chì màu?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Cả 4 hộp có số bút chì màu là:

12 × 4 = 48 ( bút chì).

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 22 SGK Toán 3: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Bài 1 trang 22 SGK Toán 3

Tính

Giải bài tập trang 21, 22 SGK Toán 3

Bài 2 trang 22 SGK Toán 3

Mỗi cuộn vải dài 35m. Hỏi 2 cuộn vải như thế dài bao nhiêu mét?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Độ dài của 2 cuộn vải là:

35 × 2 = 70 (m)

Bài 3 trang 22 SGK Toán 3

Tìm x:

a) x : 6 = 12

b) x : 4 = 23

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

a) x : 6 = 12

x = 12 × 6

x = 72

b) x : 4 = 23

x = 23 × 4

x = 92

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 23 SGK Toán 3: Luyện tập nhân số có hai chữ số với số có một chữ số

Đánh giá bài viết
11 3.040
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm