Giải bài tập trang 21 SGK Toán 1: Luyện tập

7 3.122

Giải bài tập trang 21 SGK Toán 1: Luyện tập

Giải bài tập trang 21 SGK Toán 1: Luyện tập chung có đáp án chi tiết với từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập dấu <, dấu >. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập trang 17, 18 SGK Toán 1: Bé hơn. Dấu <

Giải bài tập trang 19, 20 SGK Toán 1: Lớn hơn. Dấu >

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 21 SGK Toán 1: Luyện tập (bài 1, 2, 3 trang 21/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Điền dấu > , <

3...4         5...2        1....3         2...4

4...3         2...5        3....1         4....2

Hướng dẫn giải

3 < 4         5 > 2        1 < 3         2 < 4

4 > 3         2 < 5        3 > 1         4 > 2

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết (theo mẫu):

Giải bài tập trang 21 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Hình 2:

5 > 3 và 3 < 5

Hình 3

5 > 4 và 4 < 5

Hình 4

3 < 5 và 5 > 3.

Giải bài tập trang 21 SGK Toán 1

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Nối ô trống với số thích hợp

Giải bài tập trang 21 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

1 < 2; 1 < 3; 1 < 4; 1 < 5

2 < 3; 2 < 4: 2 < 5

3 < 4; 3 < 5

4 < 5 

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 22, 23 SGK Toán 1: Bằng nhau. Dấu =

Đánh giá bài viết
7 3.122
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm