Giải bài tập trang 23, 24 SGK Toán 5: Ôn tập: Bảng đơn vị khối lượng

253 53.680

Giải bài tập SGK Toán 5: Ôn tập: Bảng đơn vị khối lượng

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 23, 24 SGK Toán 5: Ôn tập: Bảng đơn vị khối lượng với lời giải hay rất chi tiết dễ hiểu giúp các em học sinh ôn tập, rèn luyện các dạng bài cách chuyển các số đo khối lượng, giải các bài toán với các số đo khối lượng. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về lời giải bài tập toán lớp 5 dưới đây để học tốt Toán lớp 5 tốt hơn.

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 22, 23 SGK Toán 5: Ôn tập: Bảng đơn vị độ dài

Giải bài tập trang 22 SGK Toán 5: Luyện tập chung 4

Giải bài tập trang 26, 27 SGK Toán 5: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông

Ôn tập: Bảng đơn vị khối lượng

Ôn tập: Bảng đơn vị khối lượng giúp các em học sinh sẽ hiểu rõ được tên gọi, kí hiệu và quan hệ của các đơn vị đo khối lượng thông dụng. Đồng thời, biết cách chuyển đổi các số đo khối lượng, giải các bài toán với các số đo khối lượng.

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1 trang 23; bài 2, 3, 4 trang 24 SGK Toán 5

Bài 1 trang 23 SGK Toán 5

a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau:

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 23, 24 SGK Toán 5

b) Nhận xét: Hai đơn vị đo khối lượng liền nhau:

– Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé.

– Đơn vị bé bằng 1/10 đơn vị lớn.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Lớn hơn ki-lô-gam

Ki-lô-gam

Bé hơn ki-lô-gam

tấn

tạ

yến

kg

hg

dag

g

1 tấn = 10 tạ

1 tạ = 10 yến

= 1/10 tấn

1 yến = 10 kg

= 1/10 tạ

1kg = 10hg = 1/10 yến

1hg = 10dag

= 1/10 kg

1dag = 10 g

= 1/10  hg

1g = 1/10dag

 Bài 2 trang 24 SGK Toán Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 18 yến = ... kg                  b) 430 kg = ... yến

200 tạ = .. kg                      2500kg = ... tạ

35 tấn = ... kg                     16 000kg = ... tấn

c) 2kg 326g = ... g                 d) 4008g = ... kg ... g

6kg 3g = ... g                      9050kg = ... tấn ... kg

>> Tham khảo chi tiết các bài tập: Bài tập Toán lớp 5: Bảng đơn vị đo khối lượng

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

a) 18 yến = 180 kg                b) 430 kg = 43 yến

200 tạ = 20 000 kg                  2500kg = 25 tạ

35 tấn = 35 000 kg                 16 000kg = 16 tấn

c) 2kg 326g = 2326 g              d) 4008g = 4 kg 8 g

6kg 3g = 6003 g                   9050 kg = 9 tấn 50kg

Bài 3 trang 24 SGK Toán 5

So sánh: > = <

2 kg 50g ... 2500g                  6090kg ... 6 tấn 8kg

13kg 85g ... 13kg                  805g 1/4 tấn ... 250 kg

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

2 kg 50g < 2500g                  6090kg > 6 tấn 8kg

13kg 85g < 13kg                  805g 1/4 tấn = 250 kg

Bài 4 trang 24 SGK Toán 5

Một cửa hàng trong 3 ngày bán được 1 tấn đường. Ngày đầu bán được 300kg. Ngày thứ hai bán được gấp 2 lần ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Tóm tắt:

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 23, 24 SGK Toán 5

Giải

1 tấn = 1000 kg

Ngày thứ hai bán được : 300 × 2 = 600 (kg)

Hai ngày đầu bán được : 300 + 600 = 900 (kg)

Ngày thứ ba bán được : 1000 - 900 = 100 (kg)

Đáp số: 100kg đường.

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 24, 25 SGK Toán 5: Luyện tập bảng đơn vị đo khối lượng - độ dài

Đánh giá bài viết
253 53.680
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm