Giải bài tập trang 23 SGK Toán 3: Luyện tập nhân số có hai chữ số với số có một chữ số

Giải bài tập trang 23 SGK Toán 3: Luyện tập nhân số có hai chữ số với số có một chữ số

Giải bài tập trang 23 SGK Toán 3: Luyện tập nhân số có hai chữ số với số có một chữ số là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 3, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Giải bài tập trang 21, 22 SGK Toán 3: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 SGK Toán 3: Luyện tập

Bài 1 trang 23 SGK Toán 3

Tính:

Giải bài tập trang 23 SGK Toán 3

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Kết quả lần lượt là: 98; 108; 342; 90; 192

Bài 2 trang 23 SGK Toán 3

Đặt tính rồi tính:

a) 38 × 2 b) 53 × 4 c) 84 × 3

27 × 6 45 × 5 32 × 4

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

a) 38 × 2 = 76

27 × 6 = 162

b) 53 × 4 = 132

45 × 5 = 225

c) 84 × 3 = 252

32 × 4 = 128

Bài 3 trang 23 SGK Toán 3

Mỗi ngày có 24 giờ. Hỏi 6 ngày có tất cả bao nhiêu giờ?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Mỗi ngày có 24 giờ vậy 6 ngày có số giờ là:

24 × 6 = 144 giờ

Bài 4 trang 23 SGK Toán 3

Quay kim đồng hồ để chỉ:

a) 3 giờ 10 phút

b) 8 giờ 20 phút

c) 6 giờ 45 phút

d) 11 giờ 35 phút.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Giải bài tập trang 23 SGK Toán 3

Bài 5 trang 23 SGK Toán 3

Hai phép nhân nào có kết quả bằng nhau:

Giải bài tập trang 23 SGK Toán 3

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 24, 25 SGK Toán 3: Bảng chia 6 - Luyện tập

Đánh giá bài viết
5 2.757
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm