Giải bài tập trang 24, 25 SGK Toán 3: Bảng chia 6 - Luyện tập

Giải bài tập trang 24, 25 SGK Toán 3: Bảng chia 6 - Luyện tập

Giải bài tập trang 24, 35 SGK Toán 3: Bảng chia 6 - Luyện tập giúp các em học sinh hiểu rõ được cách dựa vào bảng nhân 6 để lập bảng chia 6 và học thuộc bảng chia 6, thực hành chia trong phạm vi 6 và giải các bài toán có lời văn (về chia thành 6 phần bằng nhau và chia theo nhóm 6). Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập trang 23 SGK Toán 3: Luyện tập nhân số có hai chữ số với số có một chữ số

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 trang 24 SGK Toán 3: Bảng chia 6

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm

42 : 6 =

54 : 6 =

12 : 6 =

24 : 6 =

36 : 6 =

6 : 6 =

48 : 6 =

18 : 6 =

60 : 6 =

30 : 6 =

30 : 5 =

30 : 6 =

Hướng dẫn giải

Học sinh tự nhẩm và kết quả như sau:

42 : 6 = 7

54 : 6 = 9

12 : 6 = 2

24 : 6 = 4

36 : 6 = 6

6 : 6 = 1

48 : 6 = 8

18 : 6 = 3

60 : 6 = 10

30 : 6 = 5

30 : 5 = 6

30 : 6 = 5

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính nhẩm:

6 × 4 =

24 : 6 =

24 : 4 =

6 × 2 =

12 : 6 =

12 : 2 =

6 × 5 =

30 : 6 =

30 : 5 =

6 × 1 =

6 : 6 =

6 : 1 =

Hướng dẫn giải

Học sinh tự nhẩm và ghi kết quả như sau:

6 × 4 = 24

24 : 6 = 4

24 : 4 = 6

6 × 2 =12

12 : 6 = 2

12 : 2 = 6

6 × 5 = 30

30 : 6 = 5

30 : 5 = 6

6 × 1 = 6

6 : 6 = 1

6 :1 = 6

(Có thể nhận xét: Lấy tích chia cho một thừa được thừa số kia).

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Một sợi dây đồng dài 48 cm được cắt thành 6 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây mấy xăng ti mét.

Hướng dẫn giải

Độ dài của mỗi đoạn dây đồng là:

48 : 6 = 8 (cm).

Đáp số: 8 cm

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Một sợi dây đồng dài 48 cm được cắt thành các đoạn bằng nhau mỗi đoạn dài 6cm. Hỏi cắt được mấy đoạn?

Hướng dẫn giải

Số đoạn dây cắt được là:

48 : 6 = 8 (đoạn)

Đáp số: 8 đoạn

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 trang 25 SGK Toán 3: Luyện tập bảng chia 6

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm

6 × 6 =

36 : 6 =

24 : 6 =

6 × 4 =

6 × 9 =

54 : 6 =

18 : 6 =

6 × 3 =

6 × 7 =

42 : 6 =

60 : 6 =

6 × 10 =

6 × 8 =

48 : 6 =

6 : 6 =

6 × 1 =

Hướng dẫn giải

Học sinh tự nhẩm và kết quả như sau:

6 × 6 = 36

36 : 6 = 6

24 : 6 = 4

6 × 4 = 24

6 × 9 = 54

54 : 6 = 9

18 : 6 = 3

6 × 3 = 18

6 × 7 = 42

42 : 6 = 7

60 : 6 = 10

6 × 10 = 60

6 × 8 = 48

48 : 6 = 8

6 : 6 = 1

6 × 1 = 6

(Chú ý: Nhận ra mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia).

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính nhẩm:

16 : 4 = 18 : 2 = 24 : 6 =

16 : 2 = 18 : 6 = 4 : 4 =

12 : 6 = 15 : 5 = 35 : 5 =

Hướng dẫn giải

Học sinh tự nhẩm và ghi kết quả như sau:

16 : 4 = 4 18 : 2 = 9 24 : 6 = 4

16 : 2 = 8 18 : 6 = 3 24 : 4 = 6

12 : 6 =2 15 : 5 = 5 35 : 5 = 7

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

May 6 bộ quần áo như nhau hết 18 m vải. Hỏi may mỗi bộ quần áo thì hết mấy mét vải?

Hướng dẫn giải

May mỗi bộ quần áo hết số mét vải là:

18 : 6 = 3 (m)

Đáp số: 3m

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Đã tô màu vào 1/6 hình nào?

Giải bài tập trang 24, 25 SGK Toán 3:

Hướng dẫn giải

Đã tô màu vào 1/6 hình 2, hình 3.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 26, 27 SGK Toán 3: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số - Luyện tập

Đánh giá bài viết
12 4.965
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm