Giải bài tập trang 24 SGK Toán 4: Bảng đơn vị đo khối lượng

38 27.412

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 24 SGK Toán 4

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 24 SGK Toán 4: Bảng đơn vị đo khối lượng giúp các em học sinh nắm được tên gọi, kí hiệu, độ lớn của dag, hg; quan hệ của dag, hg và gam với nhau; tên gọi, kí hiệu, thứ tự, mối quan hệ của các đơn vị đo khối lượng trong Bảng đơn vị đo khối lượng. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải bài tập Toán 4 tương ứng với từng bài tập SGK.

Giải bài tập trang 23 SGK Toán 4: Yến, tạ, tấn

Hướng dẫn giải bài BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 4 trang 24)

Bảng đơn vị đo khối lượng:

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 24 SGK Toán 4

Nhận xét: Mỗi đơn vị đo khối lượng đều gấp 10 lần đơn vị bé hơn liền nó.

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 24/SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 24 SGK Toán 4

Đáp án:

a) 1dag = 10g                1hg = 10 dag

  10g = 1 dag                10dag = 1 hg

b) 4dag = 40g                3kg = 30hg            2kg 300g = 2300g

  8hg = 80dag                7kg = 7000g           2kg 30g = 2030g

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 24/SGK Toán 4)

Tính:

380g + 195g             452g × 3

928 dag – 274 dag        768 hg : 6

Đáp án:

380g + 195g =575g

452hg × 3 = 1356 hg

928 dag – 274 dag = 654 dag

768 hg : 6 = 128 hg

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 24/SGK Toán 4)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 24 SGK Toán 4

Đáp án:

5dag = 50g               4 tạ 30kg > 4 tạ 3kg

8 tấn < 8100kg            3 tấn 500kg = 3500kg

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 24/SGK Toán 4)

Có 4 gói bánh, mỗi gói cân nặng 150g và 2 gói kẹo, mỗi gói cân nặng 200g. Hỏi có tất cả mấy ki-lô-gam bánh và kẹo?

Đáp án:

4 gói bánh nặng số gam là:

150 × 4 = 600 (g)

2 gói kẹo nặng số gam là:

200 × 2 = 400 (g)

Tất cả có số gam bánh và kẹo là:

600 + 400 = 1000 (g)

Đổi: 1000g = 1kg.

Đáp số: 1kg

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 25, 26 SGK Toán 4: Luyện tập giây, thế kỉ

Đánh giá bài viết
38 27.412
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm