Giải bài tập trang 26 SGK Toán 2: 7 cộng với một số 7 + 5

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 26

Giải bài tập SGK Toán 2 trang 26: 7 cộng với một số 7 + 5 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài tập phép cộng 7 cộng với một số 7 + 5. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài 7 cộng với một số 7 + 5 SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 2 trang 26)

Bài 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

7 + 4 =       7 + 6 =       7 + 8 =        7 + 9 =

4 + 7 =       6 + 7 =       8 + 7 =        9 + 7 =

Bài giải

7 + 4 = 11        7 + 6 = 13        7 + 8 = 15           7 + 9 = 16

4 + 7 = 11        6 + 7 = 13        8 + 7 = 15           9 + 7 = 16

Bài 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính:

 Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 26

Bài giải

 Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 26

Bài 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính nhẩm:

7 + 5 =             7 + 6 =

7 + 3 + 2 =          7 + 3 + 3 =

7 + 8 =             7 + 9 =

7 + 3 + 5 =          7 + 3 + 6 =

Bài giải

7 + 5 = 12            7 + 6 = 13

7 + 3 + 2 = 12         7 + 3 + 3 = 13

7 + 8 = 15            7 + 9 = 16

7 + 3 + 5 = 15         7 + 3 + 6 = 16

Bài 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Em 7 tuổi, anh hơn em 5 tuổi. Hỏi anh bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Số tuổi của anh là

7 + 5 = 12 (tuổi)

Đáp số: 12 tuổi.

Bài 5. (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Điền dấu + hoặc dấu - vào chỗ chấm để được kết quả đúng:

a) 7 ... 6 = 13           b) 7 ... 3 ... 7 = 11

Bài giải

a) 7 + 6 = 13          b) 7 - 3 + 7 = 11

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 27 SGK Toán 2: 47 + 5

Đánh giá bài viết
3 839
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm