Giải bài tập trang 28, 29 SGK Toán 5: Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị đo diện tích - Luyện tập

181 62.650

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 28 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 28, 29 SGK Toán 5: Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị đo diện tích - Luyện tập sẽ giúp các em học sinh nắm được tên gọi, ký hiệu, độ lớn của mi-li-mét vuông, các bài tập liên quan giữa mi-li-mét vuông và xăng-ti-mét vuông. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 28 SGK Toán 5: Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

Bài 1 trang 28 SGK Toán 5

a) Đọc các số đo diện tích : 29mm2; 305mm2; 1200mm2.

b) Viết các số đo diện tích:

– Một trăm sáu mươi tám mi-li-mét vuông

– Hai nghìn ba trăm mười mi-li-mét vuông.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

a) Hai mươi chín mi-li-mét vuông.

Ba trăm linh năm mi-li-mét vuông.

Một nghìn hai trăm mi-li-mét vuông.

b) 168mm2; 2310mm2.

Bài 2 trang 28 SGK Toán 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 5cm² = ... mm²

12km² = .... hm²

1hm² = ......m²

7hm² = ..... m²

1m² = ...... cm²

5m² = ....... cm²

12m² 9dm²= ..... dm²

37dam²24m² = ....m²

b) 800mm² = ... cm²

3400dm² = ... m²

150cm² = ... dm²... cm²

90 000m² = ... hm²

2010m² = ... dam²... m²

Đáp án và hướng dẫn giải toán lớp 5 bài 2 trang 28

a) 5cm² = 500mm²

12km² = 1200hm²

1hm² = 10000m²

7hm² = 70000m²

1m² = 1000cm²

5m² = 5000...... cm²

b) 800mm² = 8cm²

3400dm² = 34m²

150cm² = 10dm²5cm²

90 000m² = 9hm²

2010m² = 20dam²10m²

Nói thêm: Hai đơn vị đo diện tích liên tiếp có quan hệ gấp (giảm) 100 lần.

Bài 3 trang 28 SGK Toán 5

Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 1mm2=... cm2           b) 1dm2=... m2

8mm2 = ... cm2                   7dm2 = ... m2

29mm2 = ... cm2             34dm2 = ... m2

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 28 SGK Toán 5:

>> Tham khảo bài tập chi tiết: Bài tập Toán lớp 5: Bảng đơn vị đo diện tích

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2 trang 28; bài 3, 4 trang 29 SGK Toán 5: Luyện tập Bảng đơn vị đo diện tích

Bài 1 trang 28 SGK Toán 5 – Luyện tập

a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông:

6m2 35dm2; 8m2 27dm2; 16m2 9dm2; 26dm2.

b) Viết các số sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét vuông:

4dm2 65cm2; 95cm2; 102dm2 8cm2.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

a) 6m2 35dm2 = 6m2 + 35/100 m2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 28 SGK Toán 5

8m2 27dm2 = 8m2 + 27/100 m2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 28 SGK Toán 5

16m2 9dm2 = 16m2 + 9/100 m2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 28 SGK Toán 5

26dm2 = 26/100 m2.

b) 4dm2 65cm2 = 4dm2 + 65/100 dm2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 28 SGK Toán 5

95cm2 = 95/100 dm2

102dm2 8cm2 = 102dm2 + 8/100 dm2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 28 SGK Toán 5

Bài 2 trang 28 SGK Toán 5 – Luyện tập

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

3cm2 5mm2 = ... mm2

Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

A. 35    B. 305    C. 350    D. 3500

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Chọn B.

Bài 3 trang 28 SGK Toán 5 – Luyện tập

Điền dấu > , < hoặc = vào chỗ trống:

a) 2dm2 7cm2 ... 207cm2        b) 300mm2 ... 2cm2 89mm2

3m2 48 dm2 ... 4m2            61 km2 ... 610hm2

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

a) 2dm2 7cm2 = 207cm2        b) 300mm2 > 2cm2 89mm2

3m2 48 dm2 < 4m2              61 km2 > 610hm2

Bài 4 trang 28 SGK Toán 5 – Luyện tập

Để lát nền một căn phòng, người ta đã dùng vừa hết 150 viên gạch hình vuông có cạnh 40cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Diện tích một viên gạch là:

40 × 40= 1600 (cm2)

Diện tích căn phòng là:

1600 × 150 = 240 000 (cm2) hay 24m2

Đáp số: 24m2.

Bài tiếp: Giải bài tập trang 29, 30 SGK Toán 5: Héc-ta - Luyện tập Héc-ta

Đánh giá bài viết
181 62.650
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm