Giải bài tập trang 29, 30 SGK Toán 5: Héc-ta - Luyện tập Héc-ta

219 52.450

Giải bài tập Toán 5 bài: Héc-ta - Luyện tập Héc-ta

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 29, 30 SGK Toán 5: Héc- ta, bài luyện tập Héc-ta với lời giải chi tiết rõ ràng. Lời giải hay môn Toán lớp 5 theo từng bài bài tập SGK giúp các em học sinh luyện tập chuyển đổi các đơn vị đo diện tích, bài tập quan hệ giữa héc-ta và mét vuông. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1 trang 29; bài 2, 3, 4 trang 30 SGK Toán 5: Héc-ta

Bài 1 trang 29 SGK Toán 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4ha = ... m2            1/2 ha = ... m2            20ha = ... m2

1/100 ha = ... m2      1km2 = ... m2           1/10 km2 = ... ha

15km2 = ... ha        3/4 km2 = ... ha

b) 60 000m2 = ... ha   1800ha = ... km2

800 000m2 = ... ha    27000 ha = ... km2

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

a) 40 000m2         5000m2         200 000m2

100m2          100 ha          10 ha

1500 ha         75 ha

b) 6 ha          18km2

80 ha           270km2.

Bài 2 trang 30 SGK Toán 5

Diện tích rừng Cúc Phương là 22 200ha. Hãy viết số đo diện tích khu rừng đó dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

22 200 ha = 222 (km2)

Diện tích rừng Cúc Phương là: 222km2.

Bài 3 trang 30 SGK Toán 5

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 85km2 < 850ha

b) 51ha > 60 000m2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 29, 30 SGK Toán 5

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

a) S. (vì 85km2 = 8500ha > 850ha)

b) Đ. (vì 51 ha > 6ha = 60 000m2)

c) S. (vì 4dm2 7cm2 = 4/7/10 dm2).

Bài 4 trang 30 SGK Toán 5

Diện tích một trường đại học là 12ha. Tòa nhà chính của trường được xây trên mảnh đất có diện tích bằng 1/40 diện tích của trường.

Hỏi diện tích mảnh đất dùng để xây tòa nhà đó là bao nhiêu mét vuông?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

12ha = 120000 (m2)

Diện tích mảnh đất để xây dựng toà nhà chính là

120 000 : 40 = 3 000 (m2)

Đáp số 3 000 (m2)

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 trang 30 SGK Toán 5: Luyện tập Héc-ta

Bài 1 trang 30 SGK Toán 5 – Luyện tập héc-ta

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông:

a) 5ha; 2km2

b) 400dm2; 1500dm2; 70 000cm2

c) 26m2 17dm2; 90m2 5dm2; 35dm2.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

a) 5ha = 50 000m2; 2km2 = 2 000 000m2

b) 400dm2 = 4m2; 1500dm2 = 15m2; 70 000cm2 = 7m2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 29, 30 SGK Toán 5

Bài 2 trang 30 SGK Toán 5 – Luyện tập héc-ta

Điền dấu < ; > hoặc = vào chỗ trống

a) 2m2 9dm2... 29dm2           b) 8dm2 5cm2... 810cm2

790ha ... 79km2            4cm2 5mm2 ... 4/5/100 cm2

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

a) 2m2 9dm2 > 29dm2

790ha < 79km2

b) 8dm2 5cm2 < 810cm2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 29, 30 SGK Toán 5

Bài 3 trang 30 SGK Toán 5 – Luyện tập héc-ta

Người ta dùng gỗ để lát sàn một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4m. Hỏi phải tốn bao nhiêu tiền mua gỗ để lát cả căn phòng đó, biết giá tiền 1m2 gỗ sàn là 280 000 đồng?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Diện tích sàn là : 6 x 4 = 24 (m2)

Số tiền mua gỗ để lát sàn là:

280 000 × 24 = 6 720 000 (đổng)

Đáp số: 6 720 000 đồng.

Bài 4 trang 30 SGK Toán 5 – Luyện tập héc-ta

Môt khu đất hình chữ nhật có chiều dài 200m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Hỏi diện tích khu đất đó bằng bao nhiêu mét vuông? Bằng bao nhiêu héc-ta?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Chiều rộng là : 200 x 3/4 = 150 (m)

Diện tích khu đất là:

200 × 150 = 30 000 (m2) hay 3ha

Đáp số: 30 000m2 hay 3ha.

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 31, 32 SGK Toán 5: Luyện tập chung chương 1

Đánh giá bài viết
219 52.450
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm