Giải bài tập trang 3 SGK Toán 3: Đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số

Giải bài tập trang 3 SGK Toán 3: Đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số

Giải bài tập trang 3 SGK Toán 3: Đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số giúp các em học sinh sẽ dễ dàng hiểu được cách đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số; kỹ năng tính toán nhanh, chính xác các loại toán nói trên. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải tương ứng với từng bài tập SGK.

Giải bài tập trang 4 SGK Toán 3: Cộng, trừ các số có 3 chữ số (không nhớ)

Hướng dẫn giải bài Đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 3 SGK Toán 3)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Điền vào ô trống sau đây:

Đọc số

Viết số

Một trăm sáu mươi

Một trăm sáu mươi mốt

……………………

……………………

Năm trăm năm mươi lăm

Sáu trăm linh một

160

…..

354

307

…..

…..

Đọc số

Viết số

Chín trăm

Chín trăm hai mươi hai

…………………….

…………………….

……………………

Một trăm mười một

….

….

909

777

365

111

Hướng dẫn giải

Đọc số

Viết số

Một trăm sáu mươi

Một trăm sáu mươi mốt

Ba trăm năm mươi tư

Ba trăm linh bảy

Năm trăm năm mươi lăm

Sáu trăm linh một

160

161

354

307

555

601

Đọc số

Viết số

Chín trăm

Chín trăm hai mươi hai

Chín trăm linh chín

Bảy trăm bảy mươi bảy

Ba trăm sáu mươi lăm

Một trăm mười một

900

920

909

777

365

111

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết số thích hợp vào ô trống:

310

311

315

319

400

399

395

Hướng dẫn giải

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

400

399

398

397

396

395

394

393

392

391

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Điền dấu : <, = , > vào các số dưới đây:

303 ... 330 30 + 100 ... 131

615 ... 516 410 – 10 ... 400 + 1

199 ... 200 243 ... 200 + 40 + 3.

Hướng dẫn giải

303 < 330 30 + 100 < 131

615 > 516 410 – 10 < 400 + 1

199 < 200 243 = 200 + 40 + 3.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Tìm số lớn nhất, số bé nhất trong các số sau:

375 ; 421 ; 573 ; 241 ; 735 ; 142.

Hướng dẫn giải

Số lớn nhất trong các số đã cho là số: 735

Số bé nhất trong các số đã cho là: 142.

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Viết các số 537; 162; 830; 241; 519; 425.

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn;

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Hướng dẫn giải

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:

162; 241; 425; 519; 537; 830.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:

830; 537; 519; 425; 241; 162.

Đánh giá bài viết
186 9.874
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm