Giải bài tập trang 30 SGK Hóa lớp 9: Một số Bazơ quan trọng (tiếp theo)

2 1.769

Giải bài tập trang 30 SGK Hóa lớp 9: Một số Bazơ quan trọng (tiếp theo)

Giải bài tập trang 30 SGK Hóa lớp 9: Một số Bazơ quan trọng (tiếp theo) với lời giải chi tiết rõ ràng giúp các em học sinh nắm chắc được những kiến thức căn bản của bài học để hiểu rõ hơn về một số bazơ quan trọng trong môn Hóa. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 25 SGK Hóa lớp 9: Tính chất hóa học của Bazơ

Giải bài tập trang 27 SGK Hóa lớp 9: Một số Bazơ quan trọng

A. Tóm tắt kiến thức canxi hiđroxit - Ca(OH)2

1. Tính chất dung dịch canxi hiđroxit

Để có dung dịch canxi hiđroxit (hay nước vôi trong), ta hòa tan một ít vôi tôi Ca(OH)2 vào nước được vôi nước (hay vôi sữa). Lọc vôi nước, chất lỏng thu được là dung dịch Ca(OH)2.

2. Tính chất hóa học

Dung dịch Canxi hiđroxit: Ca(OH)2 có những tính chất của một bazơ tan.

a) Làm đổi màu qùy tím thành xanh, dung dịch phenolphatalein không màu thành màu đỏ.

b) Tác dụng với axit, tạo thành muối và nước (phản ứng trung hòa)

Thí dụ: Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

Ca(OH)2 + H2SO4 → CaSO4 + H2O

c) Tác dụng với axit tạo thành muối và nước (phản ứng trung hòa)

Thí dụ: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

Ca(OH)2 + SO2 → Ca2SO3 + H2O

d) Tác dụng với dung dịch muối.

Thí dụ: Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaOH

3. Ứng dụng

Canxi hiđroxit được dùng:

  • Làm vật liệu trong xây dựng.
  • Khử chua đất trồng trọt.
  • Khử độc các chất thải công nghiệp, diệt trùng chất thải sinh hoạt và xác chết động vật...

Thang PH biểu thị độ axit hoặc bazơ của dung dịch

  • PH = 7: Dung dịch trung tính (nước cất có PH = 7)
  • PH < 7: Dung dịch có tính axit, PH càng nhỏ độ axit càng lớn.
  • PH > 7: Dung dịch có tính bazơ, PH càng lớn độ axit càng lớn

B. Giải bài tập Sách giáo khoa trang 30 – Một số bazơ quan trọng – canxi hiđroxit Ca(OH)2

Bài 1. (Trang 30 SGK hóa 9)

Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa hoặc sau:

Bài tập hóa học lớp 9

Hướng dẫn giải bài 1:

(1) CaCO3 → CaO + CO2

(2) CaO + H2O → CaO(OH)2

(3) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

(4) CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

(5) Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O

Bài 2. (Trang 30 SGK hóa 9)

Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong ba chất rắn màu trắng sau: CaCO3, CaO, Ca(OH)2. Hãy nhận biết chất đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết các phương pháp hóa hoc.

Hướng dẫn giải bài 2:

Dùng H2O, quỳ tím và dd HCl để nhận biết được mỗi chất theo sơ đồ nhận biết sau đây:

Bài tập hóa học lớp 9

Bài 3. (Trang 30 SGK hóa 9)

Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng khi cho dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo ra:

a) Muối natri hiđrosunfat.         b) Muối natrisunfat.

Hướng dẫn giải bài 3:

a) H2SO4 + NaOH → H2O + NaHSO4

b) H2SO4 + 2NaOH → 2H2O + Na2SO4

Bài 4. (Trang 30 SGK hóa 9)

Một dung dịch bão hòa khí CO2 trong nước có pH = 4. Hãy giải thích và viết phương trình hóa học của CO2 với nước.

Hướng dẫn giải bài 4:

Dung dịch bão hòa CO2 có pH = 4, nghĩa là dung dịch có tính axit yếu. Vì khí CO2 tác dụng với nước tạo thành axit cacbonic, là một axit rất yếu:

CO2 + H2O → H2CO3

Đánh giá bài viết
2 1.769
Giải bài tập Hóa học 9 Xem thêm