Giải bài tập trang 31 SGK Hóa học lớp 11: Nitơ

Giải bài tập trang 31 SGK Hóa học lớp 11: Nitơ

Giải bài tập trang 31 SGK Hóa học lớp 11: Nitơ. Đây là tài liệu hay và chất lượng được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc kỹ càng, giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức bài Nitơ. Mời các bạn tham khảo.

Giải bài tập trang 37, 38 SGK Hóa học lớp 11: Amoniac và muối amoni

Giải bài tập trang 45 SGK Hóa học lớp 11: Axit nitric và muối nitrat

Tóm tắt kiến thức cơ bản: Nitơ

Công thức phân tử Công thức electron Công thức cấu tạo
N2 (M = 28) 1s22s22p3 N ≡ N

1. Tính chất vật lý: Chất khí, không màu, không mùi, không vị. Tan rất ít trong nước, không duy trì sự cháy và sự hô hấp.

2. Tính chất hóa học

  • Ở nhiệt độ thường, nitơ trơ về mặt hóa học, nhưng ở nhiệt độ cao nitơ trở nên hoạt động.
  • Nitơ vừa thể hiện tính oxi hóa vừa thể hiện tính khử. Tuy nhiên tính oxi hóa vẫn là chủ yếu.

3. Điều chế

a. Trong công nghiệp: Dùng phương pháp chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

b. Trong phòng thí nghiệm: Đun nóng nhẹ dung dịch bão hòa muối amoni nitrit

NH4NO2 Giải bài tập trang 31 SGK Hóa học lớp 11 N2 ↑ + 2H2O

Hoặc: NH4Cl + NaNO2 Giải bài tập trang 31 SGK Hóa học lớp 11 N2 ↑ + NaCl + 2H2O

4. Ứng dụng

  • Nguyên tố nitơ là thành phần dinh dưỡng chính của thực vật.
  • Trong công nghiệp: Dùng để tổng hợp NH3, HNO3, phân đạm,...

Giải bài tập trang 31 SGK Hóa học lớp 11

Bài 1. Trình bày cấu tạo của phân tử N2. Vì sao ở điều kiện thường, nitơ là một chất trơ? Ở điều kiện nào nitơ trở nên hoạt động hơn?

Trả lời: Phân tử nitơ gồm 2 nguyên tử, giữa chúng hình thành một liên kết ba. Liên kết ba trong phân tử nitơ rất bền nên nitơ trơ ở điều kiện thường. Ở nhiệt độ cao (trên 3000°C), nitơ hoạt động hơn và có thể phản ứng với nhiều chất khác.

Bài 2. Nitơ không duy trì sự hô hấp, nitơ có phải là khí độc không?

Trả lời: Nitơ không duy trì sự cháy và sự hô hấp, tuy nhiên nitơ không phải là khí độc

Bài 3.

a) Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là:

A. LiN3 và Al3N.
B. Li3N và AlN.
C. Li2N3 và Al2N3.
D. Li3N2 và Al3N2.

b) Viết phương trình hóa học của phản ứng tạo thành liti nitrua và nhôm nitrua khi cho liti và nhôm tác dụng trực tiếp với nitơ. Trong các phản ứng này nitơ là chất oxi hóa hay chất khử?

Trả lời:

a) Chọn B

b) Các bạn viết phương trình như sau

Giải bài tập trang 31 SGK Hóa học lớp 11

Trong 2 phản ứng với liti và nhôm, nitơ là chất oxi hóa vì có số oxi hóa giảm tử 0 xuống -3.

Bài 4. Nguyên tố nitơ có số oxi hóa là bao nhiêu trong các hợp chất sau: NO, NO2, NH3, NH4Cl, N2O, N2O3, N2O5, Mg3N2?

Trả lời: Số oxi hóa của nitơ trong các hợp chất lần lượt là: +2; +4; -3; -3; +1; +3; +5; -3.

Giải bài tập trang 31 SGK Hóa học lớp 11

Bài 5. Cần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hiđro để điều chế được 67,2 lít khí amoniac? Biết rằng thể tích của các khí đều được đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%.

Trả lời: Các bạn giải như sau:

N2 + 3H2 ⇔ 2NH3
22,4 l → 67,2 l → 44,8 l
33,6 l ← 100,8 l ← 67,2 l
VN2 cần = 33,6 l . 100/25 = 134,4 l
VH2 cần = 100,8 l . 100/25 = 4003,2 l

Đánh giá bài viết
1 1.520
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Hóa học lớp 11 Xem thêm