Giải bài tập trang 32 SGK Toán 2: Ki - lô - gam

Lời giải bài tập trang 32 SGK Toán 2

Giải bài tập trang 32 SGK Toán 2: Ki - lô - gam với lời giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập về đại lượng ki - lô - gam, giải các bài tập liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 32 SGK Toán 2: Ki - lô - gam (bài 1, 2, 3 trang 32/SGK Toán 2)

Bài 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Đọc viết theo mẫu:

 Giải bài tập trang 32 SGK Toán 2

Bài giải

Cột thứ 3 điền: 5kg.

Cột thứ 4 điền: Ba kilogam.

Bài 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính theo mẫu:

1kg + 2 kg =             3kg 10kg - 5kg =

6kg + 20kg =             24kg - 13kg =

47kg + 12kg =            35kg - 25kg =

Bài giải

47kg + 12kg = 59kg         10kg - 5kg = 5kg

6kg + 20kg = 26kg          24kg - 13kg = 11kg

47kg + 12kg = 59 kg         35kg - 25kg = 10kg.

Bài 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Bao gạo to nặng 25kg, bao gạo bé cân nặng 10kg. Hỏi cả hai bao gạo nặng bao nhiêu kg?

Bài giải

Cả hai bao gaọ nặng là:

25 + 10 = 35 (kg)

Đáp số: 35kg.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 33 SGK Toán 2: Luyện tập Ki - lô - gam

Đánh giá bài viết
6 1.269
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm