Giải bài tập trang 33, 34 SGK Toán 3: Gấp một số lên nhiều lần - Luyện tập

Giải bài tập trang 33, 34 SGK Toán 3: Gấp một số lên nhiều lần - Luyện tập

Giải bài tập trang 33, 34 SGK Toán 3: Gấp một số lên nhiều lần - Luyện tập với đáp số và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh dễ dàng nắm được cách thực hiện gấp 1 số lên nhiều lần (bằng cách nhân số đó với số lần); phân biệt nhiều hơn 1 số đơn vị với gấp lên 1 số lần.

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt trường tiểu học Toàn Thắng năm 2015 - 2016

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 33 SGK Toán 3: Gấp một số lên nhiều lần

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Giải bài tập trang 33, 34 SGK Toán 3

Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi?

Hướng dẫn giải

Năm nay tuổi của chị là:

6 × 2 = 12 (tuổi)

Đáp số: 2 tuổi

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số cam của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn giải

Số quả cam mẹ hái được là:

7 × 5 = 35 (quả cam)

Đáp số: 35 (quả cam)

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Số đã cho

3

6

4

7

5

0

Nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị

8

Gấp 5 lần số đã cho

15

Hướng dẫn giải:

Số đã cho

3

6

4

7

5

0

Nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị

8

11

9

12

10

5

Gấp 5 lần số đã cho

15

30

20

35

25

0

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 trang 34 SGK Toán 3: Luyện tập gấp một số lên nhiều lần

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Giải bài tập trang 33, 34 SGK Toán 3

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Một buổi tập múa có 6 bạn nam, số bạn nữ gấp 3 lần số bạn nam. Hỏi buổi tập múa có bao nhiêu bạn nữ?

Tóm tắt:

Giải bài tập trang 33, 34 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Số bạn nữ tập múa là:

6 × 3 = 18 (bạn nữ).

Đáp số: 18 bạn nữ

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Giải bài tập trang 33, 34 SGK Toán 3

a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 6 cm.

b) Vẽ đoạn thẳng CD dài gấp đôi (gấp 2 lần) đoạn thẳng AB.

c) Vẽ đoạn thẳng MN dài bằng 1/3 đoạn thẳng AB.

Hướng dẫn giải

a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 6cm bằng thước thẳng có vạch xăng – ti – mét và bút.

b) Vẽ đoạn thẳng CD dài 6 × 2 = 12 (cm)

c) Vẽ đoạn thẳng MN dài 6 : 3 = 2 (cm).

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 35, 36 SGK Toán 3: Bảng chia 7 - Luyện tập

Đánh giá bài viết
13 5.946
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm