Giải bài tập trang 34 SGK Toán 2: 6 cộng với một số 6 + 5

Lời giải bài tập trang 34 SGK Toán 2

Giải bài tập trang 34 SGK Toán 2: 6 cộng với một số 6 + 5 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài tập phép cộng 6 cộng với một số 6 + 5. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 34 SGK Toán 2: 6 cộng với một số 6 + 5 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 34/SGK Toán 2)

Bài 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

6 + 6 =       6 + 7 =       6 + 8 =           6 + 9 =

6 + 0 =       7 + 6 =       8 + 6 =           9 + 6 =

Bài giải

6 + 6 = 12      6 + 7 = 13       6 + 8 = 14       6 + 9 = 15

6 + 0 = 6       7 + 6 = 13       8 + 6 = 14       9 + 6 = 15

Bài 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính:

 Giải bài tập trang 34 SGK Toán 2

Bài giải

 Giải bài tập trang 34 SGK Toán 2

Bài 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Số?

6 + ... = 11         ... + 6 = 12            6 + ... = 13

Bài giải

6 + 5 = 11           6 + 6 = 12            6 + 7 = 13

Bài 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

 Giải bài tập trang 34 SGK Toán 2

- Có mấy điểm ở trong hình tròn?

- Có mấy điểm ở ngoài hình tròn?

- Có tất cả bao nhiêu điểm?

Bài giải

- Có 6 điểm ở trong hình tròn.

- Có 9 điểm ở ngoài hình tròn.

- Số điểm có tất cả là: 6 + 9 = 15 (điểm)

Bài 5. (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ trống:

7 + 6 ... 6 + 7            6 + 9 - 5 ... 11

8 + 8 ... 7 + 8             8 + 6 - 10 ... 3

Bài giải

7 + 6 = 6 + 7             6 + 9 - 5 < 11

8 + 8 > 7 + 8              8 + 6 - 10 > 3

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 35 SGK Toán 2: 26 + 5

Đánh giá bài viết
3 808
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm