Giải bài tập trang 38, 39 SGK Toán 5: Luyện tập số thập phân

208 55.207

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 38, 39 SGK Toán 5: Luyện tập số thập phân

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 38, 39 SGK Toán 5: Luyện tập phân số thập phân với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình SGK Toán 5. Các lời giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 5 này tương ứng với từng bài tập SGK giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1 trang 38; bài 2, 3, 4 trang 39 SGK Toán 5: 

Bài 1 trang 38 SGK Toán 5 – Luyện tập

a) Chuyển các phân số thập phân sau đây thành hỗn số (theo mẫu):

\frac{162}{10} ; \frac{734}{10} ; \frac{5608}{10} ; \frac{605}{10}

b) Chuyển các hỗn số của phần a) thành số thập phân (theo mẫu):

Mẫu: 16\frac{2}{10} = 16,2

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Kết quả của a và b dưới đây:

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 38, 39 SGK Toán 5:

Bài 2 trang 39 SGK Toán 5 – Luyện tập

Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân, rồi đọc các số thập phân đó:

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 38, 39 SGK Toán 5:

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

45/10 = 4,5 đọc là bốn phẩy năm

834/10 = 83,4 đọc là tám mươi ba phẩy bốn

1954/100 = 19,54 đọc là mười chín phẩy năm mươi tư

2167/1000 = 2,167 đọc là hai phẩy một trăm sáu mươi bảy

2020/10000 = 0,2020 đọc là không phẩy hai nghìn không trăm hai mươi.

Bài 3 trang 39 SGK Toán 5 – Luyện tập

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

2,1m = ....dm

8,3m = ...cm

5,27m =.... cm

3,15m = ...cm

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

2,1m = 21 dm

8,3m = 830cm

5,27m = 527cm

3,15m = 315cm

Bài 4 trang 39 SGK Toán 5 – Luyện tập

a) Viết phân số 3/5 dưới dạng phân số thập phân có mẫu là 10 và có mẫu số là 100

b) Viết hai phân số thập phân mới tìm được thành hai số thập phân

c) Có thể viết 3/5 thành những số thập phân nào?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

a, Hướng dẫn: 

\frac{3}{5}=\frac{3.2}{5.2}=\frac{6}{10}=\frac{6.10}{10.10}=\frac{60}{100}

b,\ \frac{6}{10}=0,6;\frac{60}{100}=0,6

c,\frac{3}{5}=0,6=0,60=0,600=0,6000

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 40 SGK Toán 5: Số thập phân bằng nhau

Đánh giá bài viết
208 55.207
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm