Giải bài tập trang 39, 40 SGK Toán 3: Tìm số chia - Luyện tập tìm số chia

Giải bài tập trang 39, 40 SGK Toán 3

Giải bài tập trang 39, 40 SGK Toán 3: Tìm số chia - Luyện tập tìm số chia với lời giải chi tiết giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được tên gọi và quan hệ của các thành phần trong phép chia, cách biết tìm số chia chưa biết. Sau đây mời các bạn tham khảo lời giải.

Giải bài tập trang 37, 38 SGK Toán 3: Giảm đi một số lần

Giải bài tập Toán lớp 3 chi tiết

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 39 SGK Toán 3: Tìm số chia

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK )

Tính nhẩm:

35 : 5 = 28 : 7 = 24 : 6 = 21 : 3 =

35 : 7 = 28 : 4 = 24 : 4 = 21 : 7 =

Hướng dẫn giải

35 : 5 = 7 28 : 7 = 4 24 : 6 = 4 21 : 3 = 7

35 : 7 = 5 28 : 4 = 7 24 : 4 = 6 21 : 7 = 3

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tìm x

a. 12 : x = 2

b. 42 : x = 6

c. 27 : x = 3

d. 36 : x = 4

e. x : 5 = 4

f. x × 7 = 70

Hướng dẫn giải

a. 12 : x = 2
x = 12 : 2
x = 6

b. 42 : x = 6
x = 42 : 6
x = 7

c. 27 : x = 3
x = 27 : 3
x = 9

d. 36 : x = 4
x = 36 : 4
x = 9

e. x : 5 = 4
x = 4 × 5
x = 20

f. x × 7 = 70
x = 70 : 7
x = 10

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Trong phép chia hết, 7 chia cho mấy để được

a) Thương lớn nhất?

b) Thương bé nhất?

Hướng dẫn giải

Muốn có thương lớn nhất thì số chia phải bé nhất, khác 0. Vậy số chia bằng 1

Ta có: 7 : 1 = 7

Để được thương bé nhất thì số chia phải bằng 7

Ta có: 7 : 7 = 1

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 40 SGK Toán 3: Luyện tập giảm đi một số lần

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tìm x

a) x + 12 = 36

b) x × 6 = 30

c) x – 25 = 15

d) x : 7 = 5

e) 80 – x = 30

g) 42 : x = 7

Hướng dẫn giải

a) x + 12 = 36
x = 36 – 12
x = 24

b) x × 6 = 30
x = 30 : 6
x = 6

c) x – 25 = 15
x = 15 + 25
x = 40

d) x : 7 = 5
x = 7 × 5
x = 35

e) 80 – x = 30
x = 80 – 30
x = 50

g) 42 : x = 7
x = 42 : 7
x = 6

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính

35 × 2 =

26 × 4 =

32 × 6 =

20 × 7 =

Giải bài tập trang 39, 40 SGK Toán 3

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Trong thùng có 36 l dầu. Sau khi sử dụng, số dầu còn lại trong thùng bằng 1/3 số dầu đã có. Hổi trong thùng có bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn giải

Số lít dầu còn lại trong thùng là:

36 : 3 = 12 (lít)

Đáp số: 12 lít

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Giải bài tập trang 39, 40 SGK Toán 3

A. 1 giờ 50 phút.

B. 1 giờ 25 phút.

C. 2 giờ 25 phút.

D. 5 giờ 10 phút.

Hướng dẫn giải

Khoanh tròn vào chữ B: 1 giờ 25 phút.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 42 SGK Toán 3: Góc vuông, góc không vuông

Đánh giá bài viết
13 7.682
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm