Giải bài tập trang 4 SGK Toán 2: Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)

Giải bài tập trang 4 SGK Toán 2: Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)

Giải bài tập trang 4 SGK Toán 2: Ôn tập các số đến 100 tiếp theo với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các bạn học sinh ôn tập nắm chắc được các kiến thức các số đến 100 cách dạng bài tính toán liên quan. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo) – SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 2 trang 4)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết (theo mẫu):

 Giải bài tập trang 4 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

85 = 80 + 5

36 = 30 + 6

71 = 70 + 1

94 = 90 + 4.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết các số 57, 98, 61, 74, 47 theo mẫu:

57 = 50 + 7

Hướng dẫn giải

57 = 50 + 7

98 = 90 + 8

61 = 60 + 1

74 = 70 + 4

47 = 40 + 7

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ chấm

34 … 38         27… 72          80 + 6 … 85

72 … 70         68 … 68         40 + 4 … 44

Hướng dẫn giải

34 < 38        27 < 72            80 + 6 > 85

72 > 70        68 = 68            40 + 4 = 44

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết các số 33, 54, 45, 28:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé

Hướng dẫn giải

a) 28, 33, 45, 54

b) 54, 45, 33, 28

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Viết các số thích hợp vào ô trống, biết các số đó là: 98, 76, 67, 93, 84.

Giải bài tập trang 4 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Viết số lần lượt :67, 70, 76, 80, 84, 90, 98, 100

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 5 SGK Toán 2: Số hạng - Tổng

Đánh giá bài viết
12 2.925
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm