Giải bài tập trang 4 SGK Toán 3: Cộng, trừ các số có 3 chữ số (không nhớ)

Giải bài tập trang 4 SGK Toán 3: Cộng, trừ các số có 3 chữ số (không nhớ)

Giải bài tập trang 4 SGK Toán 3: Cộng, trừ các số có 3 chữ số (không nhớ) giúp các em học sinh nắm được cách tính cộng, trừ các số có 3 chữ số, cách giải toán có lời văn về nhiều hơn, ít hơn. Sau đây mời các em tham khảo lời giải tương ứng với từng bài tập SGK Toán 3.

Giải bài tập trang 3 SGK Toán 3: Đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số

Hướng dẫn giải bài Cộng, trừ các số có 3 chữ số (không nhớ) (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 3 trang 4)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK trang 4)

Tính nhẩm:

400 + 300 =

500 + 40 =

100 + 20 + 4 =

700 – 300 =

540 – 40 =

300 + 60 + 7 =

700 – 400 =

540 – 500 =

800 + 10 + 5 =

Hướng dẫn giải

400 + 300 = 700

500 + 40 = 540

100 + 20 + 4 = 124

700 – 300 = 400

540 – 40 = 500

300 + 60 + 7 = 367

700 – 400 = 300

540 – 500 = 40

800 + 10 + 5 = 815

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK trang 4)

Đặt tính rồi tính:

352 + 416; 732 – 511; 418 + 201; 395 – 44.

Hướng dẫn giải

Đáp số phép tính thứ nhất là: 768

Đáp số phép tính thứ hai là: 221

Đáp số phép tính thứ ba là: 619

Đáp số phép tính thứ tư là: 351

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK trang 4)

Khối lớp Một có 245 học sinh, khối lớp Hai có ít hơn khối lớp Một 32 học sinh. Hỏi khối lớp Hai có bao nhiêu học sinh?

Hướng dẫn giải

Số học sinh khối lớp Hai là:

245 – 32 = 213 (học sinh).

Đáp số: 213 học sinh

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK trang 4)

Giá tiền một phong bì là 200 đồng, giá tiền một tem thư nhiều hơn giá tiền một phong bì là 600 đồng. Hỏi giá tiền một tem thư là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 4 SGK Toán 3

Giá tiền một tem thư là:

200 + 600 = 800 (đồng).

Đáp số: 800 đồng

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Với ba số 315, 40, 355 và các dấu +, -, =, em hãy lập các phép tính đúng.

Hướng dẫn giải

Có thế lập được các phép tính như sau:

315 + 40 = 355 355 – 40 = 315

40 + 315 = 355 355 – 315 = 40

Hướng dẫn giải bài Luyện tập cộng, trừ các số có 3 chữ số (không nhớ) (Giải bài tập 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 3 trang 4)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK trang 4)

Đặt tính rồi tính:

324 + 405; 761 + 128; 25 + 721;

645 + 302; 666 – 333; 485 – 72

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 4 SGK Toán 3

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tìm x:

a) x – 125 = 334

b) x + 125 = 266.

Hướng dẫn giải

a) x – 125 = 334

x = 344 + 125

x = 469

b) x + 125 = 266

x = 266 – 125

x = 141

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Một đội đồng diễn thể dục gồm 285 người, trong đó có 140 nam. Hỏi đội đồng diễn thể dục đó có bao nhiêu nữ?

Hướng dẫn giải

Số nữ trong đội đồng diễn là:

285 – 140 = 145 (người).

Đáp số: 145 người

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Xếp 4 hình tam giác thành hình con cá (xem hình vẽ)

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 4 SGK Toán 3

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 5, 6 SGK Toán 3: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Đánh giá bài viết
27 5.689
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm