Giải bài tập trang 40, 41 SGK Toán 4: Luyện tập phép cộng và phép trừ

Giải Toán 4 bài Luyện tập phép cộng và phép trừ

Giải bài tập trang 40, 41 SGK Toán 4: là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 4. Lời giải bài tập Toán 4 này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Hướng dẫn giải bài LUYỆN TẬP tiết PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 4 trang 40, 41)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 40/SGK Toán 4)

Thử lại phép cộng.

Mẫu:

Giải bài tập trang 40, 41 SGK Toán 4

Muốn thử lại phép cộng ta có thể lấy tổng trừ đi một số hạng, nếu được kết quả là số hạng còn lại thì phép tính làm đúng.

b) Tính rồi thử lại (theo mẫu):

35462 + 27519 69108 + 2074 267345 + 31925

Đáp án:

Giải bài tập trang 40, 41 SGK Toán 4

Thử lại:

Giải bài tập trang 40, 41 SGK Toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 40/SGK Toán 4)

a) Mẫu:

Giải bài tập trang 40, 41 SGK Toán 4

Muốn thử lại phép trừ ta có thể lấy hiệu cộng với số trừ, nếu được kết quả là số bị trừ thì phép tính làm đúng.

b) Tính rồi thử lại (theo mẫu):

4025 – 312 5901 – 638 7521 – 98

Đáp án:

Giải bài tập trang 40, 41 SGK Toán 4

Thử lại:

Giải bài tập trang 40, 41 SGK Toán 4

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 41/SGK Toán 4)

Tìm x:

a) x + 262 = 4848 b) x – 707 = 3535

Đáp án:

a) x + 262 = 4848 b) x – 707 = 3535

x = 4848 – 262 x = 3535 + 707

x = 4586 x = 4242

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 41/SGK Toán 4)

Núi Phan-xi-păng (ở tỉnh Lào Cai) cao 3143m. Núi Tây Côn Lĩnh (ở tỉnh Hà Giang) cao 2428m. Hỏi núi nào cao hơn và cao hơn bao nhiêu mét?

Đáp án:

Ta có: 3143 > 2428, vậy núi Phan-xi-păng cao hơn núi Tây Côn Lĩnh.

Núi Phan-xi-păng cao hơn núi Tây Côn Lĩnh là:

3143 – 2428 = 715 (m)

BÀI 5. (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 41/SGK Toán 4)

Tính nhẩm hiệu số lớn nhất có 5 chữ số và số bé nhất có 5 chữ số.

Đáp án:

Số lớn nhất có 5 chữ số là: 99999

Số bé nhất có 5 chữ số là: 10000

Nhẩm: 99999 – 10000 = 89000

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 42 SGK Toán 4: Biểu thức có chứa hai chữ

Đánh giá bài viết
203 36.660
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm