Giải bài tập trang 40 SGK Toán 5: Số thập phân bằng nhau

135 36.470

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 40 SGK Toán 5: Số thập phân bằng nhau

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 40 SGK Toán 5: Số thập phân bằng nhau với lời giải chi tiết rõ ràng tương ứng với từng bài tập SGK. Giải bài tập Toán lớp 5 này sẽ giúp các em học sinh dễ dàng biết cách nhận biết số thập phân bằng nhau, so sánh số thập phân bằng nhau. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải toán này để học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần phải dùng tới sách giải toán.

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 40 SGK Toán 5: Số thập phân bằng nhau

Bài 1 trang 40 SGK Toán 5

Bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân để có các số thập phân viết dưới dạng gọn hơn:

a) 7,800; 64,9000; 3,0400

b) 2001,300; 35,020; 100,0100

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

a) 7,800 = 7,8

64,9000= 64,9

3,0400= 3,04

b) 2001,300 = 2001,3

35,020= 35,02

100,0100= 100,01

Bài 2 trang 40 SGK Toán 5

Hãy viết thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của các số thập phân sau đây để các phần thập phân của chúng có số chữ số bằng nhau (đều có ba chữ số)

a) 5,612; 17,2; 480,59

b) 24,5; 80,01; 14,678

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

a) 5,612

17,2= 17,200

480,59= 480,590

b) 24,5 = 24,500

80,01= 80,010

14,678

>> Tham khảo bài tập chi tiết: Bài tập Toán lớp 5: So sánh hai số thập phân

Bài 3 trang 40 SGK Toán 5

Khi viết số thập phân 0,100 dưới dạng số thập phân bạn Lan viết 0,100 = 100/1000; bạn Mỹ viết 0,100 = 10/100; bạn Hùng viết 0,100 = 1/100. Ai viết đúng, ai viết sai? Tại sao?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Vì 0,100 = 0,10= 0,1 nên Lan và Mỹ viết đúng

Vì 1/100 = 0,01 nên Hùng viết sai

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 42, 43 SGK Toán 5: So sánh hai số thập phân - Luyện tập

Đánh giá bài viết
135 36.470
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm