Giải bài tập trang 42, 43 SGK Toán 5: So sánh hai số thập phân - Luyện tập

120 31.874

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 42, 43 SGK Toán 5: So sánh hai số thập phân

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 42, 43 SGK Toán 5: So sánh hai số thập phân với lời giải chi tiết, rõ ràng tương ứng với từng bài tập SGK. Lời giải hay cho bài tập sách Toán lớp 5 này sẽ giúp em học sinh nhanh chóng nắm được cách so sánh hai số thập phân, biết cách sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn (hoặc ngược lại). Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 40 SGK Toán 5: Số thập phân bằng nhau

Giải bài tập Toán 5 trang 45, 46 SGK: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Giải bài tập Toán 5 trang 47 SGK: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 42 SGK Toán 5: So sánh hai số thập phân

Bài 1 trang 42 SGK Toán 5

So sánh hai số thập phân:

a) 48,97 và 51,02;

b) 96,4 và 96,38;

c) 0,7 và 0,65

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

a) 48,97 < 51,02;

b) 96,4 > 96,38;

c) 0,7 > 0,65.

Bài 2 trang 42 SGK Toán 5

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

6,375; 9,01; 8,72; 6,735; 7,19

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

6,375 < 6,735 < 7,19 < 8,72 < 9,01

Bài 3 trang 42 SGK Toán 5

Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

0,32; 0,197; 0,4; 0,321; 0,187

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

0,4> 0,321> 0,32> 0,197> 0,187

Đáp án và Hướng dẫn giải bài tập Toán 5 bài 1, 2, 3, 4 trang 43 SGK: Luyện tập so sánh hai số thập phân

Câu 1: Điền dấu '>','<' hoặc '='

84,2 ..... 84,19           47,5 ....... 47,500

6,843 ..... 6,85           90,6...... 89,6

Câu 2: Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn

5,7;  6,02;  4,23;  4,32;  5,3

Câu 3: Tìm x, biết:

9,7 x 8 < 9,718

Câu 4: Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 0,9 < x < 1,2

b) 64,97 < x < 65, 14

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Điền dấu '>','<' hoặc '='

84,2 > 84,19         47,5 = 47,500

6,843 < 6,85        90,6 > 89,6

Câu 2: Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn

4,23 < 4,32 < 5,3 < 5,7 < 6,02

Câu 3: Tìm x

Vì 9,708 < 9,718

Nên x = 0

Câu 4: Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 0,9 < x < 1,2 => x = 1

b) 64,97 < x < 65, 14 => x = 65

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 43 SGK Toán 5: Luyện tập chung số thập phân

Đánh giá bài viết
120 31.874
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm