Giải bài tập trang 42 SGK Toán 4: Biểu thức có chứa hai chữ

Giải bài tập trang 42 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 42 SGK Toán 4: Biểu thức có chứa hai chữ với lời giải rõ ràng tương ứng với từng bài tập SGK. Lời giải bài tập Toán 4 này sẽ giúp các em học sinh biết được cách nhận biết một số biểu thức đơn giản có chứa hai chữ; cách tính giá trị của một số biểu thức có chứa hai chữ. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 40, 41 SGK Toán 4: Luyện tập phép cộng và phép trừ

Hướng dẫn giải bài BIỂU THỨC CÓ CHỨA HAI CHỮ (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 4 trang 42)

ÔN LẠI LÝ THUYẾT:

a + b là biểu thức có chứa hai chữ

Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức a + b

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 42/SGK Toán 4)

Tính giá trị của c + d nếu:

a) c = 10 và d = 25

b) c = 15cm và d = 45cm

Đáp án:

a) c = 10 và d = 25 thì c + d = 10 + 25 = 35; 35 là một giá trị của biểu thức c + d

b) c = 15cm và d = 45cm thì c + d = 15 + 45 = 60cm; 60cm là một giá trị của biểu thức c + d

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 42/SGK Toán 4)

a – b là biểu thức có chứa hai chữ. Tính giá trị của a – b nếu:

a) a = 32 và b = 20

b) a = 45 và b = 36

c) a = 18m và b = 10m

Đáp án:

a) a = 32 và b = 20 thì a - b = 32 - 20 =12

b) a = 45 và b = 36 thì a - b = 45 - 36 = 9

c) a = 16 m và b = 10m thì a - b = 18m - 10m = 8m

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 42/SGK Toán 4)

a x b và a : b là các biểu thức có chứa hai chữ.

Biết các giá trị của biếu thức vào ô trống (theo mẫu):

Giải bài tập trang 42 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập trang 42 SGK Toán 4

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 42/SGK Toán 4)

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

Giải bài tập trang 42 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập trang 42 SGK Toán 4

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 43 SGK Toán 4: Tính chất giao hoán của phép cộng

Đánh giá bài viết
119 24.567
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm