Giải bài tập trang 43 SGK Toán 3: Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

Giải bài tập trang 43 SGK Toán 3

Giải bài tập trang 43 SGK Toán 3: Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke giúp các em có thể hiểu được cách dùng eke để nhận biết góc vuông, góc không vuông và để vẽ góc vuông trong trường hợp đơn giản. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke – SGK toán 3 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 3 trang 43)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Dùng eke vẽ góc vuông, biết đỉnh và một cạnh cho trước:

Giải bài tập trang 43 SGK Toán 3:

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 43 SGK Toán 3

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Dùng eke kiểm tra trong mỗi hình sau có mấy góc vuông?

Giải bài tập trang 43 SGK Toán 3

Hình 1 Hình 2

Hướng dẫn giải

Hình 1 có 4 góc vuông

Hình 2 có 2 góc vuông.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Hai miếng bìa nào có thể ghép với nhau được một góc vuông như hình A hoặc hình B.

Giải bài tập trang 43 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Hình A được ghép bởi miếng bìa 1 và miếng bìa 4.

Hình B được ghép bởi miếng bìa 2 và miếng bìa 3.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Thực hành:

Gấp mảnh giấy theo hình sau để được góc vuông?

Giải bài tập trang 43 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Học sinh lấy tờ giấy bất kì gấp đôi rồi gấp tư như hình vẽ để được góc vuông. Các em có thể lấy góc vuông này thay eke để kiểm tra nhận biết góc vuông.

Đánh giá bài viết
6 1.752
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm