Giải bài tập trang 43 SGK Toán 4: Tính chất giao hoán của phép cộng

Giải bài tập Toán 4 trang 43: Tính chất giao hoán của phép cộng

Giải bài tập trang 43 SGK Toán 4: Tính chất giao hoán của phép cộng giúp các em hiểu được tính chất giao hoán của phép cộng, cách sử dụng tính chất giao hoán của phép cộng trong một số trường hợp đơn giản và biết cách giải bài tập Toán 4. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải tương ứng với từng bài tập SGK Toán 4.

Hướng dẫn giải bài TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 4 trang 43)

ÔN LẠI LÝ THUYẾT:

a + b = b + a

Tính chất giao hoán của phép cộng là khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 43/SGK Toán 4)

Nêu kết quả tính:

a) 468 + 379 = 847

379 + 468 = .....

b) 6509 + 2876 = 9385

2876 + 6509 = .....

c) 4268 + 76 = 4344

76 + 4268 = .....

Đáp án:

a) 468 + 379 = 847

379 + 468 = 847

b) 6509 + 2876 = 9385

2876 + 6509 = 9385

c) 4268 + 76 = 4344

76 + 4268 = 4344

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 43/SGK Toán 4)

Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a) 48 + 12 = 12 + .....

65 + 297 = ..... + 65

.... + 89 = 89 + 177

b) m + n = n + ....

84 + 0 = .... + 84

a + 0 = .... + a = .....

Đáp án:

Các em điền như sau:

a) 48 + 12 = 12 + 48

65 + 297 = 297 + 65

177 + 89 = 89 + 177

b) m + n = n + m

84 + 0 = 0 + 84

a + 0 = 0 + a = a

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 43/SGK Toán 4)

So sánh các biểu thức sau:

a) 2975 + 4017 .... 4017 + 2975

2975 + 4017 .... 4017 + 3000

2975 + 4017 .... 4017 + 2900

b) 8264 + 927 .... 927 + 8300

8264 + 927 .... 900 + 8264

8264 + 927 .... 927 + 8264

Đáp án:

a) 2975 + 4017 = 4017 + 2975

2975 + 4017 < 4017 + 3000

2975 + 4017 > 4017 + 2900

b) 8264 + 927 < 927 + 8300

8264 + 927 > 900 + 8264

8264 + 927 = 927 + 8264

Đánh giá bài viết
61 16.770
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm