Giải bài tập trang 43 SGK Toán 5: Luyện tập chung số thập phân

101 42.952

Giải bài tập Toán 5: Luyện tập chung số thập phân

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 43 SGK Toán 5: Luyện tập chung số thập phân với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 5. Các lời giải bài tập toán 5 này tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 trang 43 SGK Toán 5: Luyện tập chung số thập phân

Bài 1 trang 43 SGK Toán 5 – Luyện tập chung

Đọc các số thập phân sau đây:

a) 7,5; 28,416; 201,05; 0,187

b) 36,2; 9,001; 84,302; 0,010

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

a) 7,5 đọc là bảy phẩy năm

28,416 đọc là hai mươi tám phẩy bốn trăm mười sáu

201,05 đọc hai trăm linh một phẩy không năm

0,187 đọc là không phẩy một trăm tám mươi bảy

b) 36,2 đọc là ba mươi sáu phẩy hai

9,001 đọc là chín phẩy không không một

84,302 đọc là tăm mươi tư phẩy ba trăm linh hai

0,010 đọc là không phẩy không mười

Bài 2 trang 43 SGK Toán 5 – Luyện tập chung

Viết số thập phân có:

a) Năm đơn vị, bảy phần mười;

b) Ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, năm phần trăm;

c) Không đơn vị, một phần trăm;

d) Không đơn vị, ba trăm linh bốn phần nghìn.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

a) 5,7;

b) 32,85;

c) 0,01;

d) 0,304.

Bài 3 trang 43 SGK Toán 5 – Luyện tập chung

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

42,538; 41,835; 42,358; 41,538.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

41,538< 41,835 < 42,358 < 42,538

Bài 4 trang 43 SGK Toán 5 – Luyện tập chung

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 43 SGK Toán 5

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

 Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 43 SGK Toán 5

Bài tiếp theo: Giải bài tập Toán 5 trang 44, 45 SGK: Luyện tập viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Đánh giá bài viết
101 42.952
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm