Giải bài tập trang 45, 46 SGK Toán 5: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

173 57.524

Giải bài tập trang 45, 46 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 45, 46 SGK Toán 5 bài Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân giúp các em học sinh dễ dàng nắm chắc các kiến thức về bảng đơn vị đo khối lượng, quan hệ giữa các đơn vị đo liền kề và quan hệ giữa một số đơn vị khối lượng. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải cho bài tập bài Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân, sách giáo khoa môn Toán lớp 5.

Giải bài tập trang 44, 45 SGK Toán 5: Luyện tập viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 45,46 SGK Toán lớp 5 tập 1

Câu 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 4 tấn 562 kg = ...... tấn

b) 3 tấn 14 kg = ...... tấn

c) 12 tấn 6 kg = ...... tấn

d) 500 kg = ...... tấn

Câu 2: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân

a) Có đơn vị là ki-lô-gam

20kg50g          45kg23g           10kg3g         500g

b) Có đơn vị là tạ

2 tạ 50kg          3 tạ 3 kg          34kg           450kg

Câu 3: Trong vườn thú có 6 con sư tử. Trung bình mỗi ngày một con ăn hết 9kg thịt. Hỏi cần bao nhiêu tấn thịt để nuôi từng đó con sử tử trong vòng 30 ngày.

>> Tham khảo bài tập: Bài tập Toán lớp 5: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 5

Câu 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 4 tấn 562 kg = 4,562 tấn

b) 3 tấn 14 kg = 3,014 tấn

c) 12 tấn 6 kg = 12,006 tấn

d) 500 kg = 0,5 tấn

Câu 2: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân

a) Có đơn vị là ki-lô-gam

2,05kg       45,023kg        10,003 kg        0,5 kg

b) Có đơn vị là tạ

2,5 tạ       3,03 tạ           0,34 tạ          4,5 tạ

Câu 3

Trong một ngày 6 con sư tử ăn hết số thịt là:

9 × 6 = 54 kg

Trong 30 ngày, 6 con sư tử ăn hết số thịt là:

54 × 30 = 1620 (kg) hay 1,62 tấn

Đáp số: 1,62 tấn thịt

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 47 SGK Toán 5: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

Đánh giá bài viết
173 57.524
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm