Giải bài tập trang 46, 47, 48, 49, 50 SGK Toán lớp 6 tập 2: Hỗn số - Số thập phân - Phần trăm

Giải bài tập trang 46, 47, 48, 49, 50 SGK Toán lớp 6 tập 2: Hỗn số - Số thập phân - Phần trăm

Xin giới thiệu đến các em học sinh tài liệu Giải bài tập trang 46, 47, 48, 49, 50 SGK Toán lớp 6 tập 2: Hỗn số - Số thập phân - Phần trăm. Tài liệu gồm phần tóm lược nội dung lý thuyết và gợi ý cách giải các bài tập cụ thể. Mời các em tham khảo để biết thêm những phương pháp giải bài tập nhanh và chính xác.

Giải bài tập trang 43, 44 SGK Toán lớp 6 tập 2: Phép chia phân số

Giải bài tập trang 38, 39, 40, 41 SGK Toán lớp 6 tập 2: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

Giải bài tập trang 36, 37 SGK Toán lớp 6 tập 2: Phép nhân phân số

Giải bài tập trang 33, 34, 35 SGK Toán lớp 6 tập 2: Phép trừ phân số

Lý thuyết hỗn số - số thập phân - phần trăm

1. Hỗn số

Giải bài tập trang 46, 47, 48, 49, 50 SGK Toán lớp 6 tập 2

Tổng quát khi ta viết gọn tổng của một số nguyên dương và phân số dương bằng cách bỏ dấu cộng xen giữa chúng thì được gọi là một hỗn số.

Số đối của hỗn số này cũng được gọi là một hỗn số.

Như vậy, một hỗn số gồm hai phần: phần nguyên và phần phân số.

Lưu ý. Muốn đổi một phân số dương có tử lớn hơn mẫu thành một hỗn số ta chia tử cho mẫu. Thương tìm được chính là phần nguyên, phần phân số có tử là số dư còn mẫu là mẫu số của phân số đã cho.

2. Phân số thập phân. Số thập phân.

Phân số thập phân là phân số có mẫu là một lũy thừa của 10.

Các phân số thập phân có thể viết dưới dạng số thập phân.

Số thập phân gồm hai phần:

- Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy;

- Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy.

Số chữ số thập phân bằng đúng số chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân.

3. Phần trăm

Phân số có mẫu là 100 được viết dưới dạng phần trăm, tức là dạng gồm tử số của phân số đã cho kèm theo kí hiệu %.

Giải bài tập trang 46, 47, 48, 49, 50 SGK Toán lớp 6 tập 2

Bài 94 - Trang 46 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số:

Giải bài tập trang 46, 47, 48, 49, 50 SGK Toán lớp 6 tập 2

Bài 95 - Trang 46 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số:

Giải bài tập trang 46, 47, 48, 49, 50 SGK Toán lớp 6 tập 2

Bài 96 - Trang 46 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

So sánh các phân số:

Giải bài tập trang 46, 47, 48, 49, 50 SGK Toán lớp 6 tập 2

Bài 97 - Trang 46 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Đổi ra mét (viết kết quả dưới dạng phân số thập phân rồi dưới dạng số thập phân).

3dm, 85cm, 52mm.

Hướng dẫn giải.

Giải bài tập trang 46, 47, 48, 49, 50 SGK Toán lớp 6 tập 2

Đánh giá bài viết
74 9.865
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 6 Xem thêm