Giải bài tập trang 47, 48 SGK Toán 3: Thực hành đo độ dài

Giải bài tập trang 47, 48 SGK Toán 3

Giải bài tập trang 47, 48 SGK Toán 3: Thực hành đo độ dài với lời giải chi tiết giúp các em học sinh nắm được cách đo độ dài, thực hành đo độ dài, đọc các đại lượng đơn vị đo độ dài. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Đáp án và Hướng dẫn giải bài tập trang 47 SGK Toán 3: Thực hành đo độ dài

Bài 1. Hãy vẽ các đoạn thẳng có độ dài được nêu ở bảng sau:

Đoạn thẳng

Độ dài

AB

7 cm

CD

12 cm

EG

1 dm 2 cm

Giải:

Thực hành đo độ dài

Bài 2. Thực hành

Đo độ dài rồi cho biết kết quả đo

a) Chiều dài cái bút chì của em

b) Chiều dài mép bàn học của em

c) Chiều cao chân bàn học của em.

Hướng dẫn

a) Bút chì dài khoảng: 20cm

b) Chiều dài mép bàn học: 18dm

d) Chiều cao của chân bàn học: 80cm

Bài 3

Ước lượng

a) Bức tường lớp em cao khoảng bao nhiêu mét?

b) Chân tường lớp em dài khoảng bao nhiêu mét?

c) Mép bảng đen của lớp em dài khoảng bao nhiêu đề-xi–mét?

Hướng dẫn:

a) Bức tường lớp em cao khoảng 4 mét

b) Chân tường lớp em dài khoảng 10 mét

c) Mép bảng đen của lớp em dài khoảng 20 dm

Đáp án và Hướng dẫn giải bài tập trang 48 SGK Toán 3: Thực hành đo độ dài (tiếp)

Bài 1. Đọc bảng (theo mẫu).

Mẫu: Hương cao một mét ba mươi hai xăng – ti – mét.

Nêu chiều cao của bạn Minh và bạn Nam

Trong 5 ban trên, bạn nào cao nhất? Bạn nào thấp nhất?

Tên

Chiều cao

Hương

1m 32cm

Nam

1m 15 cm

Hằng

1m 20 cm

Minh

1m 25cm

1m 20 cm

Giải:

Hương cao một mét ba mươi hai xăng – ti - mét

Nam cao một mét mười lăm xăng – ti - mét

Hằng cao một mét hai mươi xăng – ti - mét

Minh cao một mét hai mươi lăm xăng – ti - mét

Tú cao một mét hai mươi xăng – ti - mét., bạn Nam thấp nhất.

Chiều cao của bạn Minh là 1m 25cm

Chiều cao của bạn Nam là 1m 15cm

Trong 5 bạn thì bạn Hương cao nhất .

Bài 2. Các em thực hành đo và viết kết quả đo chiều cao của mỗi bạn trong tổ của mình sau đó so sánh số đo chiều cao để biết được bạn nào cao nhất, bạn nào thấp nhất.

Giải

Ví dụ tổ em gồm 6 bạn có số đo như bảng dưới đây:

Tên

Chiều cao

Nguyễn Ngọc Anh

1m 20cm

Lê Đức Hoàng Dương

1m 40cm

Vũ Vinh Anh

1m 15cm

Nguyễn Tuệ Lâm

1m 25cm

Nguyễn Toàn Anh

1m 30cm

Trịnh Minh Châu

1m 35cm

b) Ở tổ em bạn Lê Đức Hoàng Dương cao nhất: 1m40cm. Bạn Vũ Vinh Anh thấp nhất: 1m15

Đánh giá bài viết
18 2.081
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm