Giải bài tập trang 47 SGK Toán 5: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

223 55.037

Giải bài tập trang 47 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 47 SGK Toán 5: VIết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân giúp các em học sinh biết cách vận dụng giải các dạng bài tập mối quan hệ giữa một số đơn vị đo diện tích thường dùng, viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân theo các đơn vị khác nhau. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải mẫu môn Toán lớp 5 bài Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân dưới đây của chúng tôi.

Giải bài tập trang 45, 46 SGK Toán 5: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 47 SGK Toán lớp 5 tập 1

Câu 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a, 56dm2 = ...m2

b, 17 dm2 23cm2 = ....dm2

c, 23 cm2 = ... dm2

d, 2cm2 5mm2 = ...cm2

Câu 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a, 165 m2 = ... ha

b, 5000m2 = ... ha

c, 1ha = ... km2

d, 15 ha = ... km2

Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a, 5,34km2 = ... ha

b, 16,5m2 = ... m2... dm2

c, 6,5 km2 = ... ha

d, 7,6256 ha = .... m2

>> Tham khảo chi tiết bài tập: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a, 56dm2 = 0,56m2

b, 17 dm2 23cm2 = 17,23dm2

c, 23cm2 = 0,23dm2

d, 2cm2 5mm2 = 2,05cm2

Câu 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a, 165 m2 = 0,1654 ha

b, 5000m2 = 0,5 ha

c, 1ha = 0,01km2

d, 15 ha = 0,15 km2

Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a, 5,34km2 = 534 ha

b, 16,5m2 = 16m2 50dm2

c, 6,5 km2 = 650 ha

d, 7,6256 ha = 76 256m2

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 47, 48, 49 SGK Toán 5: Luyện tập chung

Đánh giá bài viết
223 55.037
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm