Giải bài tập trang 48 SGK Toán 1: Luyện tập Phép cộng trong phạm vi 4

2 1.550

Lời giải bài tập trang 48 SGK Toán 1

Giải bài tập trang 48 SGK Toán 1: Luyện tập Phép cộng trong phạm vi 4 với lời giải đầy đủ chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng bài tập trong phạm vi phép cộng trong phạm vi 4. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 48 SGK Toán 1: Luyện tập Phép cộng trong phạm vi 4 (bài 1, 2, 3, 4 trang 48/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

 Giải bài tập trang 48 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

 Giải bài tập trang 48 SGK Toán 1

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Số?

 Giải bài tập trang 48 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

 Giải bài tập trang 48 SGK Toán 1

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính

 Giải bài tập trang 48 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

 Giải bài tập trang 48 SGK Toán 1

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết phép tính thích hợp

 Giải bài tập trang 48 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

 Giải bài tập trang 48 SGK Toán 1

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 49 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 5 

Đánh giá bài viết
2 1.550
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm