Giải bài tập trang 48 SGK Toán 4: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 48 SGK Toán 4: Luyện tập chung có đáp án và lời giải chi tiết cho các em họ sinh ôn lại các dạng Toán phép cộng trừ, toán tổng hiệu. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Giải Toán lớp 4 Bài 1 trang 48 SGK Toán 4 tập 1 - Luyện tập chung

Tính rồi thử lại:

a) 35269 + 27485 b) 48796 + 63584

80326 - 45719 10000 - 8989

Phương pháp giải

- Tính theo các quy tắc đã học về phép cộng, phép trừ hai số tự nhiên.

- Muốn thử lại phép cộng ta có thể lấy tổng trừ đi một số hạng, nếu đươc kết quả là số hạng còn lại thì phép tính làm đúng.

- Muốn thử lại phép trừ ta có thể lấy hiệu cộng với số trừ, nếu đươc kết quả là số bị trừ thì phép tính làm đúng.

Đáp án và hướng dẫn giải

a) +) 35269 + 27485 = 62754

Thử lại: 62754 - 27485 = 35269

+) 80326 - 45719 = 34607

Thử lại: 34607 + 45719 = 80326

b) +) 48796 + 63584 = 112380

Thử lại: 112380 - 63584 = 48796

+) 10000 - 8989 = 1011

Thử lại: 1011 + 8989 = 10000

Giải Toán lớp 4 Bài 2 trang 48 SGK Toán 4 tập 1 - Luyện tập chung

Tính giá trị của biểu thức:

a) 570 - 225 - 167 + 67

168 x 2 : 6 x 4

b) 468 : 6 + 61 x 2

5625 - 5000 : (726 : 6 - 113)

Phương pháp giải

- Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép nhân, chia trước; thực hiện phép cộng, trừ sau.

- Biểu thức chỉ có phép cộng, trừ hoặc chỉ có phép nhân, chia thì thực hiện từ trái sang phải.

Đáp án và hướng dẫn giải

a) 570 - 225 - 167 + 6

= 345 - 167 + 67

= 178 + 67

= 245

168 x 2 : 6 x 4

= 336 : 6 x 4

= 56 x 4

= 224

b) 468 : 6 + 61 x 2

= 78 + 122

= 200

5625 - 5000 : (726 : 6 - 113)

= 5625 - 5000 : (121 - 113)

= 5625 - 5000 : 8

= 5625 - 625

= 5000

Giải Toán lớp 4 Bài 3 trang 48 SGK Toán 4 tập 1 - Luyện tập chung

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 98 + 3 + 97 +2

56 + 399 + 1 + 4

b) 364 + 136 + 219 + 181

178 + 277 + 123 + 422

Phương pháp giải

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để nhóm các số có tổng là số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn , ... lại với nhau.

Đáp án và hướng dẫn giải

a) 98 + 3 + 97 +2

= (98 +2) + (97 + 3)

= 100 + 100 = 200

+) 56 + 399 + 1 + 4

= (56 + 4) +( 399 + 1)

= 60 + 400 = 460

b) 364 + 136 + 219 + 181

= (364 + 136) + (219 + 181)

= 500 + 400 = 900

+) 178 + 277 + 123 + 422

= (178 + 422) + (277 + 123)

= 600 + 400 = 1000

Giải Toán lớp 4 Bài 4 trang 48 SGK Toán 4 tập 1 - Luyện tập chung

Hai thùng chứa được tất cả là 600l nước. Thùng bé chứa được ít hơn thùng to 120l nước. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước?

Phương pháp giải

Áp dụng các công thức:

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé = (Tổng - Hiệu) : 2.

Đáp án và hướng dẫn giải

Số lít nước chứa trong thùng bé là:

(600 -120) : 2 = 240 (l)

Số lít nước chứa trong thùng to là:

240 + 120 = 360 (l)

Đáp số: Thùng bé: 240 l;

Thùng to: 360 l.

Giải Toán lớp 4 Bài 5 trang 48 SGK Toán 4 tập 1 - Luyện tập chung

Tìm x:

a) X x 2 = 10;

b) x : 6 = 5

Phương pháp giải

Áp dụng các quy tắc:

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Đáp án và hướng dẫn giải

a) X x 2 = 10 b) x : 6 = 5

x = 10 : 2 x = 5 x 6

x = 5 x = 30

Giải bài tập trang 48 SGK Toán 4: Luyện tập chung bao gồm lời giải chi tiết các phần và các bài luyện tập cho các em học sinh tham khảo, luyện tập giải dạng Toán tổng hiệu, tìm 2 số chưa biết khi biết tổng và hiệu của 2 số đó, phép cộng và phép trừ, các dạng Toán có lời văn, chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 4.

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm Giải vở bài tập Toán 4 bài 39: Luyện tập chung hay đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
7 1.506
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm