Giải bài tập trang 49 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 5

1 1.501

Lời giải bài tập trang 49 SGK Toán 1

Giải bài tập trang 49 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 5 với lời giải và đáp án chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập phép cộng trong phạm vi 5. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 49 SGK Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 5 (bài 1, 2, 3, 4 trang 49/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

4 + 1 =        2 + 3 =        2 + 2 =          4 + 1 =

3 + 2 =       1 + 4 =         2 + 3 =         3 + 1 =

Hướng dẫn giải

4 + 1 = 5         2 + 3 = 5        2 + 2 = 4          4 + 1 = 5

3 + 2 = 5        1 + 4 = 5         2 + 3 = 5          3 + 1 = 4

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

 Giải bài tập trang 49 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

 Giải bài tập trang 49 SGK Toán 1

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

4 + 1 = ...         5 = 4 + ...        3 + 2 = ....         5 = 3 + ....

1 + 4 = ...         5 = 1 + ...        2 + 3 = ....          5 = 2 + ....

Hướng dẫn giải

4 + 1 = 5        5 = 4 + 1         3 + 2 = 5          5 = 3 + 2

1 + 4 = 5        5 = 1 + 4         2 + 3 = 5         5 = 2 + 3

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

 Giải bài tập trang 49 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

 Giải bài tập trang 49 SGK Toán 1

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 50 SGK Toán 1: Luyện tập Phép cộng trong phạm vi 5

Đánh giá bài viết
1 1.501
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm