Giải bài tập trang 49 SGK Toán 3: Luyện tập chung

Giải bài tập Toán 3 bài: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 49 SGK Toán 3: Luyện tập chung là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 3. Lời giải hay bài tập Toán 3 tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Hướng dẫn giải bài tập Toán 3 bài Luyện tập chung (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 3 trang 49)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

6 × 9 = 28 : 7 = 7 × 7 = 56 : 7 =

7 × 8 = 36 : 6 = 6 × 3 = 48 : 6 =

6 × 5 = 42 : 7 = 7 × 5 = 40 : 5 =

Hướng dẫn giải

Học sinh tự nhẩm và ghi kết quả như sau:

6 × 9 = 54 28 : 7 = 4 7 × 7 = 49 56 : 7 = 8

7 × 8 = 40 36 : 6 = 6 6 × 3 = 18 48 : 6 = 8

6 × 5 = 30 42 : 7 = 6 7 × 5 = 35 40 : 5 = 8

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Giải bài tập trang 49 SGK Toán 3

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Số

4m 4dm = ...dm 2m 14cm = ...cm

1m 6dm = ...dm 8m 32cm = ...cm

Hướng dẫn giải

4m 4dm = 44dm 2m 14cm = 214cm

1m 6dm = 16dm 8m 32cm = 832cm

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Tổ Một trồng được 25 cây, tổ Hai trồng được gấp 3 lần số cây của tổ Một. Hỏi tổ Hai trồng được bao nhiêu cây?

Hướng dẫn giải

Số cây tổ Hai trồng được là:

25 × 3 = 75 (cây).

Đáp số: 75 cây

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

a) Đo độ dài đoạn thẳng AB:

Giải bài tập trang 49 SGK Toán 3

b) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài bằng 1/4 độ dài đoạn thẳng AB

Hướng dẫn giải

a) Học sinh dùng thước để đo và được kết quả là đoạn thẳng AB có độ dài là 12cm.

b) Đoạn thẳng CD có độ dài bằng:

12 : 4 = 3 (cm).

Vẽ đoạn thẳng CD như sau:

Giải bài tập trang 49 SGK Toán 3

Đánh giá bài viết
23 8.646
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 3 Xem thêm