Giải bài tập trang 5 SGK Toán 2: Số hạng - Tổng

Giải bài tập trang 5 SGK Toán 2: Số hạng - Tổng

Giải bài tập trang 5 SGK Toán 2: Số hạng - Tổng với lời giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập nắm chắc kiến thức các dạng bài tập tìm số hạng, tổng, các dạng toán liên quan. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Số hạng - Tổng – SGK toán 2 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 5)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Số hạng

12

43

5

65

Số hạng

5

26

22

0

Tổng

17

     

Hướng dẫn giải

Số hạng

12

43

5

65

Số hạng

5

26

22

0

Tổng

17

69

27

65

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính tổng (theo mẫu), biết:

a) Các số hạng là 42 và 36

b) Các số hạng là 53 và 22

c) Các số hạng là 30 và 28

d) Các số hạng là 9 và 20

Giải bài tập trang 5 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

 Giải bài tập trang 5 SGK Toán 2

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Một cửa hàng buổi sáng bán được 12 xe đạp, buổi chiều bán được 20 xe đạp. Hỏi hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu xe đạp?

Tóm tắt:

Buổi sáng bán: 12 xe đạp

Buổi chiều bán: 20 xe đạp

Cả ngày bán: ….. xe đạp

Hướng dẫn giải

Số xe đạp cửa hàng bán được tất cả là:

12 + 20 = 32 (xe đạp)

Đáp số: 32 xe đạp.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 6 SGK Toán 2: Luyện tập

Đánh giá bài viết
4 3.327
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm