Giải bài tập trang 50, 51 SGK Toán 5: Cộng hai số thập phân

234 73.236

Giải bài tập trang 50, 51 SGK Toán 5

Giải bài tập trang 50, 51 SGK Toán 5: Cộng hai số thập phân với lời giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được phép cộng hai số thập phân, giải bài toán với phép cộng hai số thập phân. Sau đây mời các em cùng tham khảo. 

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 50 SGK Toán lớp 5 tập 1: Cộng hai số thập phân

Câu 1: Tính

Giải bài tập trang 50, 51 SGK Toán 5

Câu 2: Đặt tính rồi tính

a) 7,8 + 9,6

b) 34,82 + 9,75

c) 57,648 + 35,37

Câu 3: Nam cân nặng 32,6 kg. Tiến cân nặng hơn nam 4,8 kg. Hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu kg?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Tính

a) 82,5

b) 23,44

c) 324,99

d) 1,863

Câu 2: Đặt tính rồi tính

Giải bài tập trang 50, 51 SGK Toán 5

Câu 3:

Tiến cân nặng: 32,6 + 4,8 = 37,4 (kg)

Đáp số: 37,4 kg

>> Tham khảo chi tiết: Bài tập Toán lớp 5: Phép cộng số thập phân

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3,4 trang 50, 51 SGK Toán lớp 5 tập 1: Luyện tập: Cộng hai số thập phân

Câu 1: Tính rồi so sánh giá trị của a+b và b + a

a

5,7

14,9

0,53

b

6, 24

4, 36

3, 09

a + b

5,7 + 6,24 = 11,94

 

 

b + a

6,24 + 5,7 = 11, 94

 

 

 Câu 2: Thực hiện phép cộng rồi thực hiện tính chất giao hoán để thử lại

a) 9,46 + 3,8

b) 45,08 + 24,97

c) 0,07 + 0,09

Câu 3: Một hình chữ nhật có chiều rộng 16,34m, chiều dài hơn chiều rộng 8,32m. Tính chu vi hình chữ nhật đó.

Câu 4: Một cửa hàng tuần lễ đầu bán được 314,78 mét vải, tuần lễ sau bán được 525,22 mét vải. Biết rằng cửa hàng đó bán hàng tất cả các ngày trong tuần, hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1:

a

5,7

14,9

0,53

b

6, 24

4, 36

3, 09

a + b

5,7 + 6,24 = 11,94

14,9 + 4, 36 = 19, 26

0,53 + 3,09 = 3, 62

b + a

6,24 + 5,7 = 11, 94

4, 36 + 14,9 = 19, 26

3, 09 + 0,53 = 3, 62

Câu 2:

Giải bài tập trang 50, 51 SGK Toán 5

Câu 3:

Chiều dài hình chữ nhật là: 16,34 + 8,32 = 24,66 (m)

Chu vi hình chữ nhật là: (24,66 +16,34 ) × 2 = 82 m

Đáp số: 82m

Câu 4:

Số mét vảo cửa hàng bán được trong 2 tuần là: 314,78 + 525,22 = 840 m

Số ngày trong 2 tuần là: 7 × 2 = 14 (ngày)

Trung bình mỗi ngày bán được số vải là: 840 : 14 = 60 m

Đáp số: 60 mét

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 51, 52 SGK Toán 5: Tổng nhiều số thập phân

Đánh giá bài viết
234 73.236
Giải bài tập Toán lớp 5 Xem thêm