Giải bài tập trang 51 SGK Hóa lớp 9: Tính chất hóa học của kim loại

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh bài Giải bài tập trang 51 SGK Hóa lớp 9: Tính chất hóa học của kim loại với lời giải chi tiết rõ ràng giúp các bạn học sinh nắm chắc được những kiến thức căn bản của bài học để hiểu rõ hơn về tính chất hóa học của kim loại trong chương trình SGK môn Hóa. Mời các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

A. Lý thuyết

1. Tác dụng với phi kim

a) Tác dụng với oxi: Hầu hết kim loại (trừ Au, Pt, Ag,...) tác dụng với oxi ở nhiệt độ thường hoặc nhiệt độ cao, tạo thành oxit.

b) Tác dụng với phi kim khác (Cl., S,...): Nhiều kim loại tác dụng với nhiều phi kim, tạo thành muối.

2. Tác dụng với dung dịch axit

Nhiều kim loại tác dụng với dung dịch axit (HCl,...) tạo thành muối và H2.

3. Tác dụng với dung dịch muối

Kim loại hoạt động mạnh hơn (trừ Na, K, Ba,...) tác dụng với muối của kim loại yếu hơn, tạo thành muối và kim loại mới.

B. Giải Bài Tập SGK Hóa Lớp 9 trang 51

Bài 1. (Trang 51 SGK hóa 9 chương 2)

Kim loại có những tính chất hoá học nào? Lấy thí dụ và viết các phương trình hoá học minh hoạ với kim loại magie.

Giải bài 1:

Các em tham khảo phần lý thuyết ở mục A phía trên.

Bài 2. (Trang 51 SGK hóa 9 chương 2)

Hãy viết các phương trình hoá học theo các sơ đồ phản ứng sau đây:

a) .......... + HCl —> MgCl2 + H2;

b) ......... + AgNO3 —> Cu(NO3)2 + Ag;

c) ......... + ............ —> ZnO;

d) ........ + Cl2 —> CuCl2

e) ....... + S —> K2S.

Giải bài 2:

Hãy viết các phương trình hoá học theo các sơ đồ phản ứng sau đây:

a) Mg + 2HCl —> MgCl2 + H2↑;

b) Cu + 2AgNO3 —> Cu(NO3)2 + 2Ag↓;

c) 2Zn + O2 —> 2ZnO;

d) Cu + Cl2 —> CuCl2

e) 2K + S —> K2S

Bài 3. (Trang 51 SGK hóa 9 chương 2)

Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau đây:

a) Kẽm + Axit sunturic loãng; b) Kẽm + Dung dịch bạc nitrat;

c) Natri + Lưu huỳnh; d) Canxi + Clo.

Giải bài 3:

a) Zn + H2SO4 -> ZnSO4 + H2

b) Zn + 2AgNO3 -> Zn(NO3)2 + 2Ag↓

c) 2Na + S -> Na2S

d) Ca + Cl2 -> CaCl2

Bài 4. (Trang 51 SGK hóa 9 chương 2)

Dựa vào tính chất hoá học của kim loại, hãy viết các phương trình hoá học biểu diễn các chuyển đổi sau đây:

Bài tập môn Hóa học lớp 9

Giải bài 4:

Có thể có các PTHH sau:

1) Mg + Cl2 —> MgCl2

2) 2Mg + O2 —> 2MgO

3) Mg + H2SO4 —> MgSO4 + H2

4) Mg + Cu(NO3)2 —> Mg(NO3)2 + Cu↓

5) Mg + S —>MgS

Bài 5. (Trang 51 SGK hóa 9 chương 2)

Dự đoán hiện tượng và viết phương trình hoá học khi:

a) Đốt dây sắt trong khí clo.

b) Cho một đinh sắt vào ống nghiệm đựng dung dịch CuCl2.

c) Cho một viên kẽm vào dung dịch CuSO4.

Giải bài 5:

a) Khói màu nâu đỏ tạo thành: 2Fe + 3Cl2 —> 2FeCl3

b) Dung dịch CuCl2 —> FeCl2 + Cu↓

c) Dung dịch CuSO4 nhạt màu, kim loại màu đỏ bám ngoài viên kẽm:

Zn + CuSO4 —> ZnSO4 + Cu↓

Bài 6. (Trang 51 SGK hóa 9 chương 2)

Ngâm một lá kẽm trong 20g dung dịch muối đồng sunfat 10% cho đến khi kẽm không tan được nữa. Tính khối lượng kẽm đã phản ứng với dung dịch trên và nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng.

Giải bài 6:

Ta có: mCuSO4 = 20.0,1 = 2(g)

=> nCuSO4 = 0,0125 (mol)

PTHH: Zn + CuSO4 —> ZnSO4 + Cu↓
1 mol 1 mol 1 mol

0,0125 mol 0,0125 mol 0,0125 mol

=> mZn = n.M = 0,0125. 65 = 0,81 (g)

mZnSO4 = n.M = 0,0125. 161= 2,01 (g)

mdd sau pư = mddCuSO4 + mZn – mCu giải phóng

Nồng độ % dung dịch ZnSO4 là: C% = (2,01/20).100% = 10,05 (%)

Bài 7. (Trang 51 SGK hóa 9 chương 2)

Ngâm một lá đồng trong 20ml dung dịch bạc nitrat cho tới khi đồng không thể tan thêm được nữa. Lấy lá đồng ra, rửa nhẹ, làm khô và cân thì thấy khối lượng lá đồng tăng thêm 1,52g. Hãy xác định nổng độ mol của dung dịch bạc nitrat đã dùng (giả thiết toàn bộ lượng bạc giải phóng bám hết vào lá đồng).

Giải bài 7:

PTHH: Cu + 2AgNO3 —> Cu(NO3)2 + 2Ag↓

Theo PTHH:

1 mol Cu tác dụng với 2 mol AgNO3 thì khối lượng tăng 152g

x mol..................................1,52g

=> x = 0,02 mol AgNO3

Nồng độ dung dịch AgNO3: CMAgNO3 = n/V = 0,02/0,02 = 1 (M)

Giải bài tập trang 51 SGK Hóa lớp 9: Tính chất hóa học của kim loại. Trên đây VnDoc đã hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong SGK Hóa 9, hiểu rõ hơn về dãy hoạt động hóa học của kim loại từ đó vận dụng vào giải các các bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo

.............................................

Ngoài Giải bài tập trang 51 SGK Hóa lớp 9: Tính chất hóa học của kim loại. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các Trắc nghiệm Hóa học 9, Giải sách bài tập Hóa 9, Giải bài tập Hóa học 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt

Đánh giá bài viết
11 1.990
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Hóa học 9 Xem thêm